UDRUŽENJE ZA KULTURU-NOVA SVJETLOST (KNS)

„9.KNS Međunarodni književni susreti-2020“ (Sarajevo, 4–8.8.202.g.)

U sklopu kulturne manifestacije „9.KNS Međunarodni književni susreti–2020“ za kreativan autorski angažman dodjeljuje se učesnicima tradicionalno priznanje „KNS PERO“ prema predviđenim kategorijama i propozicijama, a na osnovu stručnih mišljenja istaknutih članova udruženja i selektora za pojedine programske angažmane, te odluke Organizacionog odbora, i to:

1. Međunarodnu kulturnu saradnju: Ivan Korponai (Slovenija)
2. Bosanskohercegovačka književna dijaspora: Dino Čopelj (Danska)
3. Mladi bh. pisci: Jasmin Dorić (BiH)
4. Dramski tekst: Ermin Lagumdžija (BiH)
5. Kantautorstvo: Muhamed Zlatan Hrenovica (BiH)
6. Doprinos bosanskohercegovačkoj književnosti: Mirsad Bećirbašić (BiH)
7. Doprinos međunarodnoj književnosti: Ivan Gaćina (R.Hrvatska)
8.Najbolja pjesma: Mirjana Tomović (BiH) – „Most na Žepi“
9.Najbolja priča: Munira Devlić-Kovač BiH – „Dunje“
10. Kreativan poetski i prozni izražaj: Damir Ocvrk (Hrvatska) i Mirsada Murtić (BiH)

Rezultati izbora za najuspješniju pjesmu:
1.mjesto: Mirjana Tomović / BiH – „MOST NA ŽEPI“
2.mjesto: Ivan Gaćina / R.Hrvatska – „ONKRAJ BRODOLOMNOG RAZMIŠLJANJA“
3.mjesto Vasvija Dedić-Bačevac / Švedska – „SREBRENICO, SVE OSTAJE ZAPISANO“

Uži izbor:
4.Jure Drljepan / R.Slovenija – „KAPLJICA SNA“
5.Latinka Zlatna / R.Bugarska – “ISPOVEST”
6.Denis Dželić / Danska – „PIRAMIDA SUNCA“
7.Nermina Adžović Mustagrudić / R. Crna Gora – „VJEROVANJE”
8.Enser Hodža / Švicarska – “ODLAZAK KNJIŽEVNE INSTITUCIJE”
9.Julijana Marinkovik / S.Makedonija – „KADA PESME UMIRU“
10.Meho Jakupović, UK – „MAESTRO, LAKU NOĆ”
11.Dragan Mučibabić / BiH – „MOŽEŠ SUMNJATI...“
12.Braho Adrović / Crna Gora – „ĐAVOLJE MEĐE“

Rezultati izbora za najuspješniju priču:
1.mjesto Munira Devlić-Kovač (1981.) / BiH – „DUNJE“
2.mjesto Damir D. Ocvirk (1954.) / R. Hrvatska – “PLAVI TRAMVAJ” i Jasmin Ibranović / BiH – “NIJET”
3.mjesto Zoran Bar / R.Srbija – „PRIVRIMENA SJEĆANJA“ i Muhedin Glogić / USA – “AIŠIN HAN”

Uži izbor:
6. Merima Husejinović (2000.) / BiH – „INAT ZABORAVU“
7. Frančeska Liebmann (1981.) / Austrija – “TEČAJ NJEMAČKOG JEZIKA”
8. Sandra Sindik – Crna Gora – “TI SI SE MORAO POJAVITI...“
9. Goran Sarić (1959.) / Holandija – “MALA MERAJA”
10. Žana Coven (1961.) / Italija – “JEDAN ŽIVOT”
11. Asima Smajić Čosabić / Francuska – „BOEM“
12. Branimir Šantak (1951.) / R.Hrvatska – „JACKPOT“

Dodjela priznanja se planira na Centralnoj manifestciji 8.8.2020. godine u Sarajevu.

Organizator manifestacije čestita svim dobitnicima priznanja, svim istaknutim autorima čija djela zavređuju pohvalu i svim učesnicima u programu.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

KNS-INFO /14.6.2020.godine.

9 KNS

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica