Serijal: Kultura dijaloga (2)
Piše: Ibrahim Osmanbašić

NAŠ INTERES NIKADA NIJE BIO OBMANJIVANJE JAVNOSTI

Poštovana gradonačelnice Benjamina Karić,
Imam osjećaj da Vi zaista želite dobro gradu Sarajevu, pa stoga vidim smisao da nastavim da se obraćam instituciji na čijem ste čelu, jer smatram da dobre namjere, bez obzira na otpore i blokade na koje nailaze, u nekom svom ishodištu, kada se rezimira konačni učinak, ipak nalaze mogućnosti da se ispolje na konstruktivan i blagodareći način – a što će građani glavnog grada prepoznati i znati da cijene. Na takve spoznaje nužno dolaze dobronamjerni aktivisti, koji čistog srca daruju svoju kreativnu energiju voljenom gradu – ne tražeći za to bilo šta, niti od bilo koga, a po najmanje od onih čiji se javni angažmani lako mogu prepoznati u okviru djelokruga mandatske pameti. Hoću da vjerujem da Vi ne pripadate krugu javnih djelatnika koji se fokusiraju na lični interes koji nanosi štetu javnom dobru.

Serijal: Kultura dijalog (1)

VLADA TREBA DA PONIŠTI JAVNI POZIV MINISTARSTVA ZA KULTURU I SPORT KANTONA SARAJEVO

 Autor: Ibrahim Osmanbašić

Poštovani premijeru Edine Forto,

Potezi Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo povodim javnog poziv za podršku projektima iz oblasti kulture i sporta za ovu godinu ima niz manjkavost i mi iz Udruženja za kulturu -Nova svjetlost smatramo da treba da bude poništen odlukom Vlade KS.

Naime, naznačeni javni poziv nije polučio očekivane i neophodne rezultate, a što je u okvirima dosadašnje prakse Ministarstva kulture i sporta KS, jer se radi o primarno „neuspjelom eksperimentu“ čiju cijenu plaćaju, prije svega, respektabilni projekti koji su eleminisani iz najbanalnijih razloga – čineći primarno nesagledivu štetu općem imidžu glavnog grada države Bosne i Hercegovine. Takvu lakrdiju ni jedna ozbiljna Vlada na svijetu ne može podržati, a naročito to ne bi smjela da dozvoli Vlada KS koja se deklarativno zalaže za stvaranje pozitivne klime u glavnom gradu za sve vidove interesa i angažmana građana.

КЊИГA КAO КУЛTУРOЛOШКИ ФЕНOМЕН

Nebojsa A

Пише: Небojшa Aмaнoвић

Дa ли нештo тoликo стaрo и дрaгoценo у нaшoj цивилизaциjи мoже дa пoстojи a дa ниjе oпрaвдaлo свojе пoстojaње? Сигурнo не мoже. Зaтo с прaвoм мoжемo рећи кaкo без oбзирa штo пoстojи сумњa у тo дa људски мoзaк (у свoм нajбoљем смислу), нajбoљи и нaбржи рецептoр свегa штo нa oвoj прелепoj плaнети пoстojи, сa joш више зaнимaњa и љубaви прaти великo и плoднo Гутембергoвo сaзвежће свих књигa нa свету. И мa кoликo нaс зaвели и oсвojили сви дoступни електрoнски медиjи, штaмпa или нaглa и фaмoзнa експaнзиja рaчунaрa кojи jе тек прешaвши двaдесетaк гoдинa свoг пoстojaњa зaдoбиo и придoбиo читaв свет не мoжемo a дa не пoстaнемo свесни пoстojaнoсти и присутнoсти нечегa тaкo битнoг и тaкo трaнспoнoвaнoг у свaки oд oвих медиja мaкaр и у мaленoj срaзмери. To jе свaкaкo КЊИГA. Зaпрaвo књигa, књиге, мнoштвo милиoнa књигa, читaвa jеднa гaлaксиja зa себе. To jе jеднoстaвнo aкo се пoистoветимo и пojеднoстaвимo ствaри, нaчин нa кojи читaвa тa гaлaксиja непoбитнo пoстojи и oпстajе.

ЛИНГВИСТИКА ПОТВРЂУЈЕ БИБЛИЈУ-ПОРЕКЛО И НАСТАНАК ЈЕЗИКА

Piše: Небојша Амановић

Nebojsa A

Питања порекла и настанка језика од давнина је занимало људе.Њиме су се бавили филозофи, мистици и научници свих времена. Коначно решење питања порекла и настанка језика није,међутим, ни до данас пронађено .

 

Serijal: Iskre promjene (9)

KADROVSKI IZAZOV I SISTEM ODGOVORNOSTI (9)

Piše: Ibrahim Osmanbašić

ibrahim e1

I) MALI JUBILEJ ANALITIČKOG SAGLEDAVANJA RAZVOJA PLATFORME ZA PROGRES

2. oktobra bila je prva godišnjica od objavljivanja prvog priloga serijala - Iskre promjene: “Glas za Mirsada Hadžikadića je glas za novu Bosnu i Hercegovinu”, dakle, u samom finalu izborne kampanje za opće izbore, kada je ostvaren historijski uspjeh prof.dr. Mirsada Hadžikadića sa podrškom od oko 60.000 glasova u trci za Predsjedništvo BiH. Od objavljivanja izbornih rezultata kreće proces formiranja političke organizacije koja će nositi naziv “Platforma za progresa”, a okupljati građane svih nacionalnosti iz svih dijelova Bosne I Hercegovine, ali i iz dijaspore. U procesu od formalnog registrovanja političke organizacije do konsolidacije infrastrukture sa općinskim/gradskim organizacijama koje će djelovati na terenu među građanima i uzeti učešće u kreiranju lokalnih zajednica primjerenih vremenu u kojem živimo.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica