Javni poziv – „PRVA KNJIGA“

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
9.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI


Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS) od 4.-8.avgusta, 2020. godine organizuje međunarodnu kulturnu manifestaciju „9.KNS Međunarodni književni susreti-2020″ u okviru koje želi pomoći mladim autorima da objave svoju prvu knjigu.

Ciljevi projekta “PRVA KNJIGA” su:
– afirmacija književnog stvaralaštva nove generacije bosanskohercegovačkih pisaca;
– poticanje autorskog izražaja mladih autora u BiH i dijaspori;
– podrška u objavljivanju prve knjige talentovanih autora iz BiH i dijaspore.

Organizator manifestacije "9.KNS Međunarodni književni susreti-2020" raspisuje:

Javni poziv – „PRVA KNJIGA“
za prijavu prve neobjavljene knjige mladih autora:

I) Opći uvjeti za prijavu:
– da autorsko djelo/knjiga nije objavljena;
– da je djelo napisano na jednom od jezika govornog područja BiH;
– da djelo nije uvredljivog sadržaja;
– da autor/autorica ima od 18-30 godina;
– da je autor/autoriica državljanin BiH.

II) Osnovni podaci o autoru:
– ime i prezime;
– godina rođenja;
– kontakt adresa i telefon;
– kraća biografija
-prigodna fotografija (nije obavezna)

III) Izražajne forme
– zbirka poezije
– zbirka priča
– zbirka/knjiga proze i poezije

IV) Broj aplikacija
– jedan autor/autorica mogu aplicirati sa jednim neobjavljenom knjigom.

Napomena:
– objavljene knjige koje ne zadovoljavaju uvjete neće biti razmatrane;
– autor/autorica dostavlja lektorisano djelo/knjigu u elektronskoj verziji;
– aplikacijom na ovaj javni poziv autor je saglasan da se knjiga objavi u izdanju organizatora manifestacije.

V) Radove slati:
– putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VI) Rok za dostavljanje aplikacija:
Javni poziv je otvoren do 16.05.2020. godine.

VII) Izbor autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu
– Izbor njauspješnije neobjavljene knjige za štampu vršit će selektor.
– Autoru knjige se dodjeljuje tradicionalno priznanje manifestacije “KNS PERO”, za kategoriju mladi autori;
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 1.06.2020. godine.

VIII) Uvjeti za objavljivanje izabrane knjige:
– Izdavač knjige je Udruženje za kulturu “Nova svjetlost” (KNS) i autoru se dodjeljuje 100 primjeraka;
– Autor djela potpisuje ugovor sa izdavačem za prvo izdanje i zadržava autorska prava.

Kontakt telefon za dodatne informacije: 0O387 61 524 505

VI) OPĆE NAPOMENE

– Lektorisani tekstovi se šalju u Word formatu – *doc ili *docx.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).
– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž
– Organizator ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama i priča na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prva da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

Sarajevo, 7.03.2020.god.

 

 

K 2

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica