Učesnici završnog programa 7.MKS-2015

 7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

6-8.8.2015. Sarajevo / Bosna i Hercegovina

Hotel "Saraj"

 


 

 Učesnici završnog programa 7.MKS-2015

 

Opširnije...
 
Poziv učesnicima manifestacije

 7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

PISMO AUTORIMA - UČESNICIMA MANIFESTACIJE

 


 

 

Tokom trodnevnog programa manifestacije planiraju se promocije regionalnih književnih časopisa/revija i novih autorskih knjiga, književnog stvaralaštva bh. dijaspore i mladih autora…”

Opširnije...
 
Dodjela priznanja “KNS PERO” za 2015.

 7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Dodjela priznanja “KNS PERO” za 2015. godinu 

Opširnije...
 
Mladi pjesnik Jusuf Džafić dobitnik priznanja "KNS PERO" za 2015. g.

7. KNS MEĐUNARODNIH KNJIŽEVNIH SUSRETA


“KNS PERO” u kategoriji “mladi autori” dodjeljeno Jusufu Džafiću

za zbirku poezije "ČITAJ STIHOVE MOJE"

. . .

Saopćenje za javnost Organizacionog odbora međunarodne kulturne manifestacije “7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI” – 2015.

 

JUSUF DŽAFIĆ

Opširnije...
 
7.MKS - izabrani radova za zbirku “MOSTOVI SVJETLOSTI”

 7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Izabrani radova za zbirku “MOSTOVI SVJETLOSTI”

(preliminarni spisak) 

Za zbirku pjesama i kratkih priča "MOSTOVI SVJETLOSTI",  učesnika "7. KNS  Međunarodnih književnih susreta", izabrani su radovi od 197 autora iz 16 zemalja.

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 21

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 21

 


 


 

Suzana Stanišić (Crna Gora)

Delila Islamović (BiH)

Džabir Sedić (BiH)

Senada Smajić (R. Slovenija)

Vanja Michelazzi (R. Hrvatska)

Silvija Butković (R. Hrvatska)

 Katarina Jakšić (R. Hrvatska) 

Dragan Petković (R. Srbija)

Nataša Švikart Žumer (R. Slovenija)

Fikret Cacan (R. Hrvatska)

Zdravko Kokanović (R. Slovenija)

Ana Dudić (R. Hrvatska)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 20

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 20 

 Valerio Orlić (R. Hrvatska)

Sakiba Harčević (R. Hrvatska)

Oleg Mirković (R. Hrvatska)

Iskra Peneva (R. Srbija)

Antonija Martinčić (R. Hrvatska)

Snježana Segnan (R. Hrvatska)

Biserka Spajić (R. Hrvatska)

Biserka Vuković (R. Hrvatska)

Srđan Duhović (R. Hrvatska)

Tomislav Ljevak (Švedska)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 19

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 19 

Idriz Saltagić (UK)

Mesud Prolić (Njemačka)

Sava Grujić (R. Srbija)

Laura R. Eckman (SAD)

Nikola Baćo Vujnović (BiH) 

Mirjana Tomović (BiH) 

Arnela Kordić (BiH)

Anastasija Kocić (R. Srbija)

 Salih Malkić (BiH)

Ensar Hodža (Švicarska)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 18

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 18 

Vesna Andrejić Mišković (R. Hrvatska)

Vladimir Đorđević (R. Srbijа)

Vildana Moralić-Hasanović (BiH)

Velid Bajramović (BiH)

Refika Dedić (BiH)

Milicа Mimа Dmitrović  (R. Srbijа)

Marija Herceg (BiH)

Josip Grabušić (R. Hrvatska)

Behija Saračević - Biba (Austrija)

Lejla Smailagić  (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 17

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 17 

Dušan Šabić (R. Slovenija)

Ivan Gaćina (R. Hrvatska)

Ivan Vrljić (BiH)

Ivan Došlić (R. Hrvatska)

Jure Drljepan (R. Slovenija)

Amel Petrović (BiH)

Vezuv Bašić (Danska)

Adnan Subašić (BiH)

Ana Porenta (R. Slovenija)

Gregor Grešak (R. Slovenija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 16

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 16 

Benjamin Velić (BiH)

Melanka Bulat (R. Hrvatska)

Željko J. Cesnak (R. Srbija)

Anja Rikalo (BiH)

Đurđa Vukelić Rožić (R. Hrvatska)

Elma Velić Bešić (BiH)

Davorka Flego (R. Hrvatska)

Jusuf Džafić (BiH)

Julijana Marinkovik (Makedonija)

Nejla Bihorac (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 15

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 15 

Darija Marković (BiH)

Ivana Pešić (R. Srbija)

Hedija Begović (BiH)

Luka Bošković (BiH)

Neira Durmić (BiH)

Marija Marki (R. Srbija)

Gordana Radovanović (BiH)

Lejla Idrizović (BiH)

Saša Užarević (R. Hrvatska)

Branka Dojkić (Crna Gora)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 14

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 14 

Altenka Sapundžieva (Bugarska)

Mina Imširović (Njemačka)

Slavojka Slava Vojinović (Crna Gora)

Sanja Kosić–Anna (R. Hrvatska)

Gordana Ilić (BiH)

Melani Strinić (BiH)

Sandra Zec (R. Srbija)

Gorana Aćimović (R. Srbija)

Maša Prihotko (R. Srbija)

Iva Radoš (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 13

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 13 

Danko Kuzmanović (BiH)

Vildana Ćimić (BiH)

Faiza Helja-Haračić (BiH)

Željka Avrić (R. Srbija)

Branka Vojinović Jegdić (Crna Gora)

Mujo Huso Bjelić (BiH)

Amir Šulić (BiH)

Ružica Todorović (R. Hrvatska)

Nada Crnogorac  (R. Hrvatska)

Semira Jakupović (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 12

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 12 

Jože Vidmar (R. Slovenija)

Sanela Salibašić (BiH)

Mimica Stefanovic- Kostić (R. Srbija)

Stevo Bzdilik (R. Srbija)

Sulejman Aličković (Luksemburg)

Idriz Hodžić (BiH)

Jagoda  Kljaić (R. Hrvatska)

Zdenka Mlinar (R. Hrvatska)

Sabah Al-Zubeidi (R. Srbija)

Nada Vučičić (R. Hrvatska)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 11

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 11 

Mirjana Jerotić (R. Slovenija)

Slađana Obradović (R. Srbija)

Derviš Palić (Njemačka)

Željka Ignjatić (BiH)

Hariz Junuzović (BiH)

Husein Buljubašić (Švicarska)

Srđan Jović (R. Srbija)

Nermin Vukalić  (BiH) 

Alma Deljkić (BiH) 

Armin Bolić (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Prva knjiga - 1

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

PRVA KNJIGA / Aplikacije - 1


 Enisa Perenda / Novi Travnik

Gorana Divjak / Banja Luka

Minela  Masleša / Konjic

Vladana Perlić / Banja Luka

Slavica Karamanović / Doboj

Sabit  Ćimić / Sarajevo

Anja Rikalo / Mostar

Jusuf Džafić (Bijeljena)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 10

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 10


 

Jasmina Kijevčanin (R. Srbija)

Milanka Blagojević (BiH)

Kasim Susak Keke (BiH)

Birsena Numanović-Duljević (R. Srbija)

Kemal Handan (SAD)

Fehret Hrustić  (BiH)

Mehmedin Nezirović (BiH)

Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH)

Miloje Veljović (R. Srbija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 9

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 9


 

Željko Perović (R. Slovenija)

Zijad Pandur (BiH)

Zoran Janković (R. Srbija)

Ana Gvozdenović (R. Hrvatska)

Lejla Hamidović (BiH)

Sanela Halković (R. Srbija)

Faruk Šarentica (BiH)

Blaženka Jukić (R. Hrvatska)

Merima Torlo-Zlojo (BiH)

Ibrahim Osmanbašić (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 8

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 8


 

Toma Zidić (R. Hrvatska)

Dijana Jovanović – Jovanović (BiH)

Vitomir Ćurčin (R. Srbija)

Bajruzin Hajro Planjac (BiH)

Safer Grbić (BiH)

Nevenka Pupek (R. Hrvatska)

Nihad Ćosić (BiH)

Marija Dejanović (R. Hrvatska)

Mirsada Bibić-Šabotić (Crna Gora)

Enisa Begović (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 7

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 7


 

Lejla Novkinić (BiH)

Hafiza Džanković(R. Srbija)

Azemina Krehić (BiH)

Dženana Uščuplić (BiH)

Slavica Klein (Austrija)

Sanja Radulović (BiH)

Slavica Čizmić (R. Hrvatska)

Sanja Mrkonjić (BiH)

Mladenka Hudi-Hedra (R. Hrvatska)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 6

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 6


 

Zdravko Odorčić (R. Hrvatska)

Milan Ilić (R. Hrvatska)

Valentina Nikolova (Makedonija)

Jovana Lekić (R. Srbija)

Armir Hodžić (BiH)

Samir Bešić (Slovenija)

Alenka Kveder (Slovenija)

Slobodan M. Čurović (Crna Gora)

Ljiljana Vujić Tomljanović (BiH)

Vida Nenadić   (UK)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 5

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 5


 

Sadija Klotz (Nur Sadia) (Njemačka)

Sedika Nurkanović (SAD)

Dijana Uherek Stevanović  (R. Srbija)

Larisa Softić-Gasal (BiH)

Snežana Aleksić Stanojlović  (R. Srbija)

Edin Morić Kinkel (Španija)

Bjonda Lučić (R. Hrvatska)

Jasmin Ibranović (BiH)

Mirjana Tachlinski  (Njemačka)

Milan Janković  (R. Srbija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 4

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 4


 

Kristijan Modrušan (R. Hrvatska)

Svjetlana Tvrtković Režek (R. Hrvatska)

Jože Brenčič (R. Slovenija)

Tanja Milutinović (R. Srbija) 

Munira Kovač-Devlić (BiH)

Čedomir Ljubičić (R. Srbija)

Denis Dželić (Danska)

Adna Nurikić (BiH)

Jovana Bajagić (BiH)

Ivan Korponai  (R. Slovenija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 3

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 3


 

Tamara Pantović (Crna Gora)

Mirveta Islamović (Švedska)

Igor Trajkovski Foja (Makedonija)

Anđelka Korčulanić (R. Hrvatska)

Đurđija Peruničić (R. Srbija)

Gordana Petrov (Makedonija)

Damir D. Ocvirk (R. Hrvatska)

Ines Peruško Rihtar (R. Hrvatska)

Ognjen Radović (BiH)

Duško Dražić (R. Srbija)

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 25 od 270