7.MKS: Autorske aplikacije - 16

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 16 

Julijana Marinkovik (Makedonija)

Nejla Bihorac (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 15

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 15 

Darija Marković (BiH)

Ivana Pešić (R. Srbija)

Hedija Begović (BiH)

Luka Bošković (BiH)

Neira Durmić (BiH)

Marija Marki (R. Srbija)

Gordana Radovanović (BiH)

Lejla Idrizović (BiH)

Saša Užarević (R. Hrvatska)

Branka Dojkić (Crna Gora)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 14

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 14 

Altenka Sapundžieva (Bugarska)

Mina Imširović (Njemačka)

Slavojka Slava Vojinović (Crna Gora)

Sanja Kosić–Anna (R. Hrvatska)

Gordana Ilić (BiH)

Melani Strinić (BiH)

Sandra Zec (R. Srbija)

Gorana Aćimović (BiH)

Maša Prihotko (R. Srbija)

Iva Radoš (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 13

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 13 

Danko Kuzmanović (BiH)

Vildana Ćimić (BiH)

Faiza Helja-Haračić (BiH)

Željka Avrić (R. Srbija)

Branka Vojinović Jegdić (Crna Gora)

Mujo Huso Bjelić (BiH)

Amir Šulić (BiH)

Ružica Todorović (R. Hrvatska)

Nada Crnogorac  (R. Hrvatska)

Semira Jakupović (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 12

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 12 

Jože Vidmar (R. Slovenija)

Sanela Salibašić (BiH)

Mimica Stefanovic- Kostić (R. Srbija)

Stevo Bzdilik (R. Srbija)

Sulejman Aličković (Luksemburg)

Idriz Hodžić (BiH)

Jagoda  Kljaić (R. Hrvatska)

Zdenka Mlinar (R. Hrvatska)

Sabah Al-Zubeidi (R. Srbija)

Nada Vučičić (R. Hrvatska)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 11

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 11 

Mirjana Jerotić (R. Slovenija)

Slađana Obradović (R. Srbija)

Derviš Palić (Njemačka)

Željka Ignjatić (BiH)

Hariz Junuzović (BiH)

Husein Buljubašić (Švicarska)

Srđan Jović (R. Srbija)

Nermin Vukalić  (BiH) 

Alma Deljkić (BiH) 

Armin Bolić (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Prva knjiga - 1

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

PRVA KNJIGA / Aplikacije - 1


 Enisa Perenda / Novi Travnik

Gorana Divjak / Banja Luka

Minela  Masleša / Konjic

Vladana Perlić / Banja Luka

Slavica Karamanović / Doboj

Sabit  Ćimić / Sarajevo

Anja Rikalo / Mostar

Jusuf Džafić (Bijeljena)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 10

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 10


 

Jasmina Kijevčanin (R. Srbija)

Milanka Blagojević (BiH)

Kasim Susak Keke (BiH)

Birsena Numanović-Duljević (R. Srbija)

Kemal Handan (SAD)

Fehret Hrustić  (BiH)

Mehmedin Nezirović (BiH)

Ismet Suljić (BiH)

Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH)

Miloje Veljović (R. Srbija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 9

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 9


 

Željko Perović (R. Slovenija)

Zijad Pandur (BiH)

Zoran Janković (R. Srbija)

Ana Gvozdenović (R. Hrvatska)

Lejla Hamidović (BiH)

Sanela Halković (R. Srbija)

Faruk Šarentica (BiH)

Blaženka Jukić (R. Hrvatska)

Merima Torlo-Zlojo (BiH)

Ibrahim Osmanbašić (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 8

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 8


 

Toma Zidić (R. Hrvatska)

Dijana Jovanović – Jovanović (BiH)

Vitomir Ćurčin (R. Srbija)

Bajruzin Hajro Planjac (BiH)

Safer Grbić (BiH)

Nevenka Pupek (R. Hrvatska)

Nihad Ćosić (BiH)

Marija Dejanović (R. Hrvatska)

Mirsada Bibić-Šabotić (Crna Gora)

Enisa Begović (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 7

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 7


 

Lejla Novkinić (BiH)

Hafiza Džanković(R. Srbija)

Slobodan M. Čurović (Crna Gora)

Azemina Krehić (BiH)

Dženana Uščuplić (BiH)

Slavica Klein (Austrija)

Sanja Radulović (BiH)

Slavica Čizmić (R. Hrvatska)

Sanja Mrkonjić (BiH)

Mladenka Hudi-Hedra (R. Hrvatska)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 6

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 6


 

Zdravko Odorčić (R. Hrvatska)

Milan Ilić (R. Hrvatska)

Valentina Nikolova (Makedonija)

Jovana Lekić (R. Srbija)

Armir Hodžić (BiH)

Samir Bešić (Slovenija)

Alenka Kveder (Slovenija)

Slobodan M. Čurović (Crna Gora)

Ljiljana Vujić Tomljanović (BiH)

Vida Nenadić   (UK)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 5

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 5


 

Sadija Klotz (Nur Sadia) (Njemačka)

Sedika Nurkanović (SAD)

Dijana Uherek Stevanović  (R. Srbija)

Larisa Softić-Gasal (BiH)

Snežana Aleksić Stanojlović  (R. Srbija)

Edin Morić Kinkel (Španija)

Bjonda Lučić (R. Hrvatska)

Jasmin Ibranović (BiH)

Mirjana Tachlinski  (Njemačka)

Milan Janković  (R. Srbija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 4

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 4


 

Kristijan Modrušan (R. Hrvatska)

Svjetlana Tvrtković Režek (R. Hrvatska)

Jože Brenčič (R. Slovenija)

Tanja Milutinović (R. Srbija) 

Munira Kovač-Devlić (BiH)

Čedomir Ljubičić (R. Srbija)

Denis Dželić (Danska)

Adna Nurikić (BiH)

Jovana Bajagić (BiH)

Ivan Korponai  (R. Slovenija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 3

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 3


 

Tamara Pantović (Crna Gora)

Mirveta Islamović (Švedska)

Igor Trajkovski Foja (Makedonija)

Anđelka Korčulanić (R. Hrvatska)

Đurđija Peruničić (R. Srbija)

Gordana Petrov (Makedonija)

Damir D. Ocvirk (R. Hrvatska)

Ines Peruško Rihtar (R. Hrvatska)

Ognjen Radović (BiH)

Duško Dražić (R. Srbija)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 2

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 2Svetlana Papaček (Makedonija)

Frančeska Liebmann(Austrija)

Ramiz Velagić (Slovenija)

Jadranka Tarle Bojović (R. Hrvatska)

Nikola Šimić Tonin (R. Hrvatska)

Milena Trbojević (R. Srbija)

Marija Manjević (R. Hrvatska)

Bratislav Petrović (R. Srbija)

Alisa Maličević (BiH)

Durmišević Smajil (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Autorske aplikacije - 1

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Autorske aplikacije - 1


Ines Durmić (BiH)

Antonio Karlović (R. Hrvatska)

Mirza Herco (BiH)

Željka Čakan (R. Hrvatska)

Mehmed Meša Delić (Njemačka)

Sanella Cero Boškailo (BiH)

Robert Roklicer (R. Hrvatska)

Elvedin Džihanović (BiH)

Fabijan Lovrić (RH / BiH)

Dragan Mučibabić (BiH)

Opširnije...
 
7.MKS: Evidencija aplikacija

Evidencija aplikacija

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI


 

 Spisak prispjelih aplikacija

Opširnije...
 
Javni poziv - 7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI - 2015

 Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS)

*  *   *
7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

6-8.avgust,2015. / Sarajevo, BiH

*   *   *

Javni poziv

za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radovaUdruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) od 6-8. avgusta, 2015. godine organizuje
međunarodnu kulturnu manifestaciju „VII KNS Međunarodni književni susreti″.
Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova

otvoren je do 01.03 – 15.04.2015. godine.

Mjesto održavanja manifestacije: Hotel "Saraj"  (u blizini Baščaršije) 
Opširnije...
 
POZIV ZA DONATORE - 7MKS-2015

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS)

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI


6-8. avgust, 2015. / Sarajevo, BiH

*  *  *  
POZIV ZA DONATORE


 

 

Opširnije...
 
POZIV ZA SPONZORE - 7MKS-2015

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS)

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

6-8. avgust, 2015. / Sarajevo, BiH

*  *  *  

POZIV ZA SPONZORE

 


 

 

Opširnije...
 
LJETNA ŠKOLA BOSANSKOHERCEGOVAČKE KULTURNE BAŠTINE I MATERNJEG JEZIKA

VII KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI - 2015

06-08.avgust, 2015. Sarajevo

*  *  *  *  *

LJETNA ŠKOLA BOSANSKOHERCEGOVAČKE KULTURNE BAŠTINE I MATERNJEG JEZIKA


 

"Cilj  ljetne škole je da se kroz seriju predavanja  unaprijedi nastava iz navedene teme. Škola je namjenjena nastavnicima i profesorima maternjeg jezika i kulturne baštine koji predaju u dopunskim školama u dijaspori I svima drugima kojima je to od interesa."

Opširnije...
 
IZVAN DOMETA - predgovor: Fikret Cacan

 Predgovor za zbirku pjesama i kratkih priča "Izvan dometa"

učesnika Međunarodne  kulturne manifestacije. 6. Novosarajevski književni susreti-2013."

POSLUŠAJMO SE SVI

Autor: Fikret Cacan 


 

 

 "...poezija razbija i popunjava prazninu svojim nekontroliranim i spontanim govorom kojim opisuje svoje vrijeme i prirodu, zemaljsku i nebesku, dodirujući je tako iz daljine, iz svoje duše, iz izbjeglištva ili životne usamljenosti i ukletosti..."

Opširnije...
 
Dodjela priznanja za 11. godina rada udruženja KNS i zahvalnica za učesnike 6.NKS-2013

Dodjela priznanja za 11. godina rada udruženja KNS

i zahvalnica za učesnike 6.NKS-2013


  

Opširnije...
 
Dodjela priznanja "Novosarajevsko pero", Asimu Bajramoviću, Čikago / SAD

 MEĐUNARODNA KULTURNA MANIFESTACIJA

6. NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI-2013

- Dodjela priznanja "Novosarajevsko pero", Asimu Bajramoviću, Čikago / SAD,

u kategoriji "Bosanskohercegovačka književna dijaspora",


Književno veče, ICC Nortbtook,

5:30 P.M.  (Chicago / USA)

Subota 24. avgusta 2013. god.

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 25 od 260