Mersida Sadikovic Osmanbasic

Mersida Sadiković Osmanbašić je rođena 1966. godine.
Piše prozu i poeziju, a radovi su joj uvršteni u raznim zajedničkim zbirkama i književnim revijama u zemlji i inostranstvu. Radovi su joj prevođeni na slovenački i bugarski jezik, a koautor je dramskog teksta "Vidimo se u galeriji sjenki".

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica