Serijal: Kultura dijaloga (2)
Piše: Ibrahim Osmanbašić

NAŠ INTERES NIKADA NIJE BIO OBMANJIVANJE JAVNOSTI

Poštovana gradonačelnice Benjamina Karić,
Imam osjećaj da Vi zaista želite dobro gradu Sarajevu, pa stoga vidim smisao da nastavim da se obraćam instituciji na čijem ste čelu, jer smatram da dobre namjere, bez obzira na otpore i blokade na koje nailaze, u nekom svom ishodištu, kada se rezimira konačni učinak, ipak nalaze mogućnosti da se ispolje na konstruktivan i blagodareći način – a što će građani glavnog grada prepoznati i znati da cijene. Na takve spoznaje nužno dolaze dobronamjerni aktivisti, koji čistog srca daruju svoju kreativnu energiju voljenom gradu – ne tražeći za to bilo šta, niti od bilo koga, a po najmanje od onih čiji se javni angažmani lako mogu prepoznati u okviru djelokruga mandatske pameti. Hoću da vjerujem da Vi ne pripadate krugu javnih djelatnika koji se fokusiraju na lični interes koji nanosi štetu javnom dobru.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica