Udruženje za kulturu – Nova svjetlost
BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA
Konkurs: „Poezija godine 2020“

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost tokom 2020. godine, u periodu od marta do decembra, organiziralo je tri konkursna ciklusa, gdje je učešće uzelo preko 400 autora iz 25 zemalja.
Dodjelju se priznjanja za kategoriju:"Najuspješnija poezija 2020. godine", na osnovu sljedećih kriterija:
-Zbirna ocjena dva najbolje rangirana rada iz tri ciklusa, od 30,01 do 60,00 bodova.

Dodjeljeno 87 priznanja sa liste od 180 autora iz 22. države, koju su ispunili uslove za finalni plasman, i to:
I)Dijamantska povelja – 55,00 bodova i više
II)Zlatna povelja 50,00 – 54,99 bodova
III)Srebrena povelja 46,00- 49,99 bodova
IV)Bronzana povelja 44,00 – 45,99 bodova

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica