Osvrt na knjigu Mirsada Solakovića „Dječak koji nije ništa rekao“

PUT ISTINE, PRAVDE, LJUBAVI I MIRA

Knjiga Mirsada Solakovića „Dječak koji nije ništa rekao“ najbolji je primjer nepobjedivosti bosanskog duha i ljudskog duha uopće. Bosna je i danas, 22 godine nakon završetka rata u BiH, study case na univerzitetima i institutima širom svijeta. U moderno doba, u srcu Evrope, Bosna i Hercegovina je dozivjela agresiju i najgore torture, sistematska silovanja i ubijanja, genocid i etničko čišćenje. Milion i pol građana BiH protjerano je ili izbjeglo i raseljeno širom zemaljske kugle. Jedan od onih gradova koji su prozivjeli najgore golgote bio je Kozarac kod Prijedora, a Mirsad jedan od dječaka koji je na svojoj koži iskusio ratne strahote.

Životna priča Mirsada Solakovića je, kao i tema njegove knjige, prožeta i inispirisana njegovim ratnim iskustvom, ali to nije „samo“ priča o ratu, to je vječna i univerzalna priča. Priča o čovjeku, suočenim sa zlom, koje je možda trenutno veće i jače, ali ipak biva poraženo. Iskonska priča o borbi dobra i zla, Davida i Golijata, Abela i Kaina. Priča o Feniksu, koji se diže iz pepela i oživljava ponovo. Priča o Bosni. Mirsad je svoje ratno iskustvo i traumu pretvorio u najveću kreativnu energiju, i kroz umjetnost i ekspresiju ostvario svoju ličnu katarzu, ali i pokazao svojim primjerom svim drugim ljudima, njegovim sunarodnjacima ali i svim ljudima širom svijeta, da ako želite ostvariti svoje snove, pobijediti strahove ili traume, trebate vjerovati i biti pozitivni i uporni, i prije ili kasnije ostvarićete vaše želje.

„Dječak koji nije ništa rekao“ u ratu se branio šutnjom od najezde bezumlja i zla, šutnja je bila zid koji nisu mogli preći, a u miru dječak je odlučio da progovori i da se izrazi na sve moguće načine, da pokaže, nacrta rječima svu svoju bol, ali i ljubav i sreću. Mirsadova knjiga je dokaz da za kvalitetnu artističku kreaciju prvo morate imati unutarnji poriv za ekspresijom, a zatim se pronađu i riječi i način da se čovjek izrazi.

Također, na stranicama ove knjige, našle su mjesta pjesme o ljubavi, porodici, domovini, prekrasnoj prirodi bosanskoj, nostalgiji za djetinjstvom. U svaku pjesmu pisac je ugradio posebnu emociju, svaka pjesma je duboko lična a opet tako ljudska i univerzalna.

U poplavi knjiga o samopomoći i svijetu koji korača na rubu besmisla i krize vrijednosti (moralne krize), naša civilizacija, po ko zna koji put stavlja u centar – čovjeka. Čovjeka koji suočen sa zlom, ma koliko veliko bilo, pobjeđuje i bira pravi put. Put istine, pravde, ljubavi i mira. Put dobra. Mirsad je personifikacija takvog čovjeka i čovječanstva. Hrabar, vrijedan i uporan, simbol je najboljih vrijednosti Bosne i bosanskog čovjeka, koji je u novom svijetu izgradio novi život i postao uspješan, ali nikad nije zaboravio ni svoje korijene ni porijeklo, ni sve što određuje njegov identitet.

Mirsad je vrhunski sportaš, školovan i ostvaren glumac, pjesnik, pisac, učitelj i terapeut, a knjiga „Dječak koji nije ništa rekao“ trebala bi biti obavezno štivo u svim školama, a biografija ovog mladog čovjeka koji je toliko toga doživio u svom životu, primjer je snage ljudske volje i pozitivne energije. Sve svoje želje i snove Mirsad je dosad ostvario, sad želi da snimi film, i ja nimalo ne sumnjam da će i u tome uspjeti. Mirsadova priča, koliko god je lična toliko je i univerzalna, i zato je svaki njegov uspjeh – i uspjeh svih nas. Zato smo toliko ponosni na njega i želimo da nastavi nizati uspjehe na svom putu.

Samra Koričić Mujkić
MSc, diplomata u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Londonu

ms 2


...................


THE WAY OF TRUTH, JUSTICE, LOVE, AND PEACE


Mirsad Solakovic’s book "The Boy Who Said Nothing" is the best example of the invincibility of the Bosnian spirit and the human spirit in general. Today, 22 years after the end of the war, Bosnia and Herzegovina is still a study case at universities and institutes around the world. In the modern age, in the heart of Europe, Bosnia and Herzegovina experienced military aggression followed by worst atrocities, everyday killings of civilians, women and children, genocide, systematic rapes and ethnic cleansing, and as a result 1,5 million citizens of Bosnia and Herzegovina displaced across the globe. One of those towns that had seen the worst of this war was Kozarac near Prijedor, and Mirsad was one of those children who experienced horrors of this war on their skin.

The life story of Mirsad Solakovic is like the theme of his book, inspired by his terrible war experience, but it's not „just“ a war story, it's an eternal and universal story. The story of a man, facing the evil, which is at that moment bigger and stronger than him, but still get defeated by one brave man. It is the never-ending story of struggle of „Good“ and „Evil“, David and Goliath, Abel and Cain. Like a Phoenix - rising from the ashes and relive again. The story of Bosnia. Mirsad transformed his wartime experience and trauma into the greatest creative energy. Through this art and expression he realized his personal catharsis and also showed to all other people, his fellow countrymen and all the people around the world, that if you want to realize your dreams, overcome your fears or trauma, you have to believe in yourself, be positive and persistent, and work towards your dreams and goals. And sooner or later you will reach them.

"The boy who said nothing" during the war used silence as invisible wall to protect his human dignity, himself and his family. In peace, the boy decided to speak loudly and express himself in all possible ways, to express all of his emotions. Mirsad's book is a proof that for a quality artistic creation you must first have an inner urge for expression, and then find the words or any other ways to express yourself.
Through the pages of this book reader will also find songs about love, family, homeland, beautiful nature of Bosnia, nostalgia for childhood days and memories . In each song, the writer has embedded a special emotion, each song is deeply personal and yet so human and universal.

In the explosion of self-help books, in the world that came to the edge of moral crises and crises of values, our civilization finally knows that „human“ is that central term – the question and the answer. A human being who faces evil, defeat it and chooses the right path. The Way of Truth, Justice, Love, and Peace. The path of Good. Mirsad is the personification of such a man and such a mankind. Brave, honest and persistent - he is a symbol of the best values of Bosnia and the Bosnian men and women who built a new life in the new world and become successful but have never forgotten their roots and identity.

Mirsad is a top athlete, an educated and accomplished actor, poet, writer, teacher and a therapist. For all these reasons - the book "The Boy Who Said Nothing" should be compulsory in all the schools, and biography of this young man should be an example of victory of human spirit, strong will and positive energy. Mirsad reached so many wishes, goals and dreams in his life so far, and now he wants to make a film, based on his life experience. I have no doubt that he will succeed completely in this task too. Mirsad's life story is deeply personal and universal in the same time, so - every success of his - is the success of all of us. That's why we are so proud of him and why we want him to continue bravely towards his goals, with great success and joy on that way.


Samra Koricic Mujkic,
MSc, Diplomat at the Embassy of Bosnia and Herzegovina in London

Mirsad Solakovic 2

Mirsad Solaković

 

Mirsad Solakovic 1

 

XXIII Međunarodni sajam knjiga i učila, Sarajevo / 2011.

 Sjene izgubljenog vremena

NA RUBU AMBISA


Vjetar je puhao snažno, dižući bačene papire starih novina sa gradskih ulica. Na trenutke potpuno bi utihnuo, pa bi ponovo nervozno tresao grane na stablima i okretao limene pjetliće na krovovima kuća.

Ljudi su se odavno sklonili u domove, a Adem K. je s gorčinom u grlu koračao trošnim trotoarom jedne sporedne ulice. U glavi mu se vrzmalo mnoštvo misli i nije mogao shvatiti -zašto je baš on, zajedno s još nekoliko nesretnika, dobio otkaz na poslu? Bio je zaposlen u novinskoj kući i nije vjerovao u direktorovo obrazloženje da je firma prinuđena smanjiti broj zaposlenih zbog finansijskih poteškoća, jer znao je da nikada nije bilo bolje.

foto 101

Dijaspora u fokusu je program KNS–a koji ima za cilj ostvariti komunikaciju sa BiH-dijasporom umjetničkog afiniteta radi razmene iskustava i suradnje. Zasigurno da postoje neraskidive veze koje teže konstruktivnoj komunikaciji i traže angažman u konkretnim programskim oblicima, bez obzira na udaljenost, jer je u današnjem modernom svijetu razvijene tehnologije, ta relacija relativizirana. Nastoji se prevashodno ostvariti kontinuiran kontakt i kvalitetno informisanje sa obje strane, što je baza za iznalaženje formi i oblika programske saradnje.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
kns_sarajevo@yahoo.com

Facebook stranica