“8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI - 2017”
27.-29.07.2017.g., Sarajevo/BiH

7 susreti PA


PISMO AUTORIMA - UČESNICIMA MANIFESTACIJE

Poštovani autori,
Pozivamo Vas da potvrdite vaše učešće u sklopu programa Međunarodne kulturne manifestacije „8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI”, ako planirate dolazak u Sarajevo.
Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da se kompletan program manifestacije realizira “MCDO-Novo Sarajevo” (ul Kemala Kapetanovića 17) od 27.-29.7.2017.godine.


8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017

Na sjednici stručnog žirija održanog 15.5.2017. godine donete su odluka:

1. Konstatuje se da 233 aplikacija zadovoljvaju propozicije javnog poziva.
2. Nakon sumiranja mišljenja članova žirija usaglašen je stav da se 191 poetski i prozni rad uvrste u zajedničku zbirku sa manifestacije.
3. Ostavlja se mogućnost od deset dana da, eventualno, dođe do korekcije spiska odabranih radova, ukoliko je došlo da nenamjernih propusta u procesu evidentiranja i pregleda prispjelih radova.
4. Žiri u narednih deset dana (do 25.5.) treba da izabere do deset radova kojima će se dodjeliti POHVALA za kreativan doprinos manifestaciji.

Žiri radi u sastavu: Ibrahim Osmanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.

1. Mesud Prolić (Njemačka)
2. Nizama Patković (BiH)
3. Omer Redžić (BiH)
4. Ana Porenta (R.Slovenija)
5. Sadžida Viteškić-Majstorović (BiH)
6. Salih Malkić (BiH)
7. Samir Bešić (R.Slovenija)
8. Sandra Zec (R.Srbija)
9. Sanja Golić (Austrija)
10. Amir Šulić (BiH)

11. Dijana Uherek Stevanović (R.Srbija/R Hrvatska)


1.Branka Dojkić (Crna Gora)
2.Dušan Šabić (R.Slovenija)
3.Hasan Ireiz (BiH)
4. Ivan Vrljić (BiH)
5. Ivana Dičić (R. Srbija)
6. Ivo Mijatović-Ico (1969.)
7. R.Hrvatska
8. Izet Čurić (Austrija)
9. Jakub Džafić (BiH)
10. Kemal Handan (SAD)
11. Altenka Sapundžieva, Latinka-Zlatna (R.Bugarska)

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
kns_sarajevo@yahoo.com

Facebook stranica