JAVNI POZIV: 9. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI - 2020

6.-8.avgusta,2020.g. / Sarajevo, BiH

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) od 4.-8.avgusta, 2020. godine organizuje međunarodnu kulturnu manifestaciju „9.KNS Međunarodni književni susreti-2020″. Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova otvoren je do 01.03.–16.05.2020. godine.

fokus A1

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
www.kns.ba

Javni poziv
1. LIKOVNI FESTIVAL „FOKUS"
9.-10.3.2019.g./ Sarajevo, BiH

Moto festivala - “FRAGMENTARIJ”

Udruženje za kulturu–Nova svjetlost (KNS) od 9.–10.3.2019.godine organizuje kulturnu manifestaciju "1. LIKOVNI FESTIVAL „FOKUS". Javni poziv za prijavu autorskih radova otvoren je do 4.3.2019.godine.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica