Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)

www.kns.ba

„KNS KLUB“, organizuje pjesničko veče a u program učestvuju: Velid Bajramović, Sabit Bekto i Ibrahim Osmanbašić.

Pozivamo vas prisustvujete manifestaciji u petak, 9.8.2019.godine u 18:00 sati; privredni grad “Skenderija”, ul.Terzija bb.

Ulaz je slobodan. Dobro došli.

KNS

 

Veče poezije 1

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica