Udruženje za kulturu-Nova svjetlost

2.SARAJEVSKA PJESNIČKA RADIONICA

KNS KLUB pokreće projekat "Sarajevska pjesnička radionica" u cilju razgovora o poeziji i konstruktivnog kritičkog osvrta na kreativni postupak pisanja pjesama, sa akcentom na zanatski kontekst.

Namjera je da se uspostavi dijalog među pjesnicima različitih generacija i afiniteta, te kroz razmjenu iskustava nadogradi zanatsko umjeće pisanja poezije.

Fokus programskog koncepta radionice je da se da prilika zainteresovanim pjesnikinjama i pjesnicima da pročitaju svoje pjesme, a potom bi usljedila analiza i kritički osvrt na prezentirane stihove.

Druga "Sarajevska pjesnička radionica" održat će se u četvrtak 29.8.2019. god. u 18:00 sati u prostoriji "KNS KLUBA", Terezija bb, Privredni grad "Skenderija", Sarajevo.

 2 SPR

Zainteresovani učesnici treba da do srijede 28.8.2019.god., do 14:00 sati pošalju do 3 pjesme koje bi željeli pročitati u sklopu programa "Sarajevske pjesničke radionice". Radove je potrebo donijeti u printanoj formi.

Radove slati na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aplikacija treba da sadrži:

1. Ime i prezime

2. Mjesto stanovanja

3. Kraća biografija

Neophodno je da autorica/autor lično pročitaju svoje pjesme u sklopu programa radionice.

Stručni tim će izvršiti selekciju na osnovu kriterija:

a)da je pjesma autorsko djelo;

b)da pjesma nije objavljena u štampanoj verziji;

c)da pjesma nema uvredljiv karakter po bilo kojoj osnovi;

d)da pjesma ne sadrži vulgarizme, niti neprimjerene asocijacije.

-Tema je slobodna.

-U slučaju veće dužine prezentirat će se dio pjesme/poeme.

-Pjesme trebaju biti napisana na jednom od službenih jezika u BiH, bez ograničenja u odnosu na mjesto boravka.

"Sarajevska pjesnička radionica" poseban akcenat stavlja na autore mlađe generacije i pozivamo ih da uzmu učešća u programu.

Pozivaju se i afirmisani pisci da svojim učešćem uveličaju manifestaciju.

Koordinator programa je Sejad Durak.

Ibrahim Osmanbašić

Predsjednik udruženja

KNSINFO / 23.8.2019.god.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica