Organizaciono odbor  „9.KNS Međunarodnih književnih susreta-2020.“ obavještava učesnike da se  održavanje završnog programa prolongira za posljednju sedmicu avgusta, usljed objektivnih okolnosti u vezi aktuelne pandemije. Organizator će u skladu sa instrukcijama o održavaju javnih kulturnih manifestacija prilagoditi programske sadržaje i blagovremeno obavjestiti učesnike.

Zbirka učesnika manifestacije „Sebiljska riječ“ do kraja tekuće sedmice izlazi iz štampe, te će se na adekvatam način upriličiti njena promociji u sklopu završnog programa manifestacije.

Ibrahim Osmanbašić

predsjednik Organizacionog odbora

4.8.2020. godine.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica