Promocija knjige: BORBA / autor: Edin Gudić
Izdavač: KNS
Godina izdanja: 2021.
....................
33. Internacionalni sarajevski sajam knjige
Sarajevo, 23.4.2022.god.
Video produkcija: Edber/Benjo
KNS KLUB SARAJEVO
...............
Promotor:
Ibrahim Osmanbašić
 
LINK:
 
KNSINFO/29.4.2022.god,

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica