Udruženje za kulturu – Nova svjetlost
BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA
Konkurs: „Poezija godine 2020“

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost tokom 2020. godine, u periodu od marta do decembra, organiziralo je tri konkursna ciklusa, gdje je učešće uzelo preko 400 autora iz 25 zemalja.
Dodjelju se priznjanja za kategoriju:"Najuspješnija poezija 2020. godine", na osnovu sljedećih kriterija:
-Zbirna ocjena dva najbolje rangirana rada iz tri ciklusa, od 30,01 do 60,00 bodova.

Dodjeljeno 87 priznanja sa liste od 180 autora iz 22. države, koju su ispunili uslove za finalni plasman, i to:
I)Dijamantska povelja – 55,00 bodova i više
II)Zlatna povelja 50,00 – 54,99 bodova
III)Srebrena povelja 46,00- 49,99 bodova
IV)Bronzana povelja 44,00 – 45,99 bodova

BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE-2020: REZULTATI KONKURSA-TREĆI CIKLUS

……..

SAOPĆENJE ORGANIZACIONOG ODBORA

Na konkurs „BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE 2020/ TREĆI CIKUS“ stiglo je 287 apliciralo iz 25 država. Formalne uslove konkursa je zadovoljilo 247 aplikacija, koje su ocjenjene od strane Stručknog žirija, koji je radio u sastavu: Vernesa Manov (BiH) , Maja Ivkovič (Italija), Senada Užičanin (BiH), Zumber Muratović (BiH), Muamer Avdić (Danska), Željko Cesnak (R.Srbija) i Ibrahim Osmanbašić (BiH). Žiri je bio raspoređen u tri grupe po tri člana.

Žiri je u pravilu anoniman do objavljivanja rezultata, a za ocjenjivanje dobija anonimne radove, bez navođenja imena autora pjesama.

-Prema utvrđenoj bodovnoj listi nastavljeno je sa dodjelom certifikata za 231 učesnika, i to: Certifikat br. 1 – 87 učesnika; Certifikat br. 2 – 74 učesnika; Certifikat br. 3 – 57 učesnika; Certifikat br. 4 – 10 učesnika; Certifikat br. 5 – 3 učesnika.

Certifikati se dodjeljuju za jedan nivo više, prema bodovnoj listi, a za dva nivoa mogu napredovati ako je pjesma ocijenjena sa ocjenom od 25,00 do 28,50 poena, prema odgovarajućem nivou. Za dva nivoa u ovom trećem ciklusu napredovalo je 17 autora, čije pjesme su ocijenjene visoki ocjenama; dok je 26 pjesama dobilo ocjene iznad 25 poena, čime su ušle u izbor za pjesmu godine.

-Zbirka sa pjesma sa trećeg ciklusa nosi naslov „DOZIVANJE STIHOVA“, a u koju bit će uvršteno 247 pjesama, od isto toliko autora iz 25 zemalja. Poželjno je da se narudžba zbirke izvrši do kraja januara, da bi se mogla adekvatna priprema za štampu, dok se isporuka se planira sredinom februara.

-Poezija godine se bira na osnovu dva najbolja rezultata na protekla tri ciklusa. Organizacioni odbor planira do kraja januara 2021.godine objaviti rezultate dodjele priznanja za 2020. godinu. Planira se i izbor poezije sa protekla tri ciklusa i objavljivanje antologije „BAKANSKA PJESNIČKA UNIJA -POEZIJA GODINE 2020“. Kriteriji za izbor pjesama za antologiju bit će poznati u narednim danima.

-Tokom 2021. godine predviđena su još četiri konkursna ciklusa za izbor za “Poeziju godine 2021.“, što će sa tri ciklusa iz 2020 godine – činiti ukupno 7 ciklusa, a predviđeno je cetrificiranja do 7 nivoa, za što je potrebna ocjena od žirija od 28,50 bodova.

Pjesme koje su jednom cerificirane ne mogu biti ponovo aplicirane i ocijenjivane.

Ibrahim Osmanbašić

Predsjednik Organizacionog odbora

Sarajevo; 6.1.2021.god

Iz štampe je izašla zbirka „EHO POEZIJE“, u sklopu konkursa „POEZIJA GODINE 2020“ / prvi ciklus  / projekat „BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA“, gdje su zastupljene pjesme od 163 autora iz 18 zemlje. Knjiga je B5 formata; obima oko 240 strana i mekog uveza.

Balkanska pjesnička unija: KONKURS - POEZIJA GODINE 2020 (treći ciklus)

Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) pokreće inicijalni projekat za saradnju balkanskih pjesnikinja i pjesnika – „Balkanska pjesnička unija“, na inicijativu Žane Coven (Italija), Ivana Gaćine (Hrvatska) i Ibrahima Osmanbašića (BiH) – koji će činiti Organizacioni odbor Međunarodne književne manifestacije- „Poezija godine – 2020“. Konkurs će se odvijati u tri ciklusa: 1) 01.04. – 30.06; 2) 01.07–30.9; 3) 01.10.–1.12.2020.g., a dodjela priznanja bit će upriličena do kraja godine.
CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
– afirmacija balkanskog poetskog stvaralaštva;
– promocija umjetničkih vrijednosti u poetsko-pjesničkom izražaju;
– regionalna književna saradnja na polju poezije;
– međunarodna pjesnička saradnja.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica