BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE-2020: REZULTATI KONKURSA-TREĆI CIKLUS

……..

SAOPĆENJE ORGANIZACIONOG ODBORA

Na konkurs „BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA / POEZIJA GODINE 2020/ TREĆI CIKUS“ stiglo je 287 apliciralo iz 25 država. Formalne uslove konkursa je zadovoljilo 247 aplikacija, koje su ocjenjene od strane Stručknog žirija, koji je radio u sastavu: Vernesa Manov (BiH) , Maja Ivkovič (Italija), Senada Užičanin (BiH), Zumber Muratović (BiH), Muamer Avdić (Danska), Željko Cesnak (R.Srbija) i Ibrahim Osmanbašić (BiH). Žiri je bio raspoređen u tri grupe po tri člana.

Žiri je u pravilu anoniman do objavljivanja rezultata, a za ocjenjivanje dobija anonimne radove, bez navođenja imena autora pjesama.

-Prema utvrđenoj bodovnoj listi nastavljeno je sa dodjelom certifikata za 231 učesnika, i to: Certifikat br. 1 – 87 učesnika; Certifikat br. 2 – 74 učesnika; Certifikat br. 3 – 57 učesnika; Certifikat br. 4 – 10 učesnika; Certifikat br. 5 – 3 učesnika.

Certifikati se dodjeljuju za jedan nivo više, prema bodovnoj listi, a za dva nivoa mogu napredovati ako je pjesma ocijenjena sa ocjenom od 25,00 do 28,50 poena, prema odgovarajućem nivou. Za dva nivoa u ovom trećem ciklusu napredovalo je 17 autora, čije pjesme su ocijenjene visoki ocjenama; dok je 26 pjesama dobilo ocjene iznad 25 poena, čime su ušle u izbor za pjesmu godine.

-Zbirka sa pjesma sa trećeg ciklusa nosi naslov „DOZIVANJE STIHOVA“, a u koju bit će uvršteno 247 pjesama, od isto toliko autora iz 25 zemalja. Poželjno je da se narudžba zbirke izvrši do kraja januara, da bi se mogla adekvatna priprema za štampu, dok se isporuka se planira sredinom februara.

-Poezija godine se bira na osnovu dva najbolja rezultata na protekla tri ciklusa. Organizacioni odbor planira do kraja januara 2021.godine objaviti rezultate dodjele priznanja za 2020. godinu. Planira se i izbor poezije sa protekla tri ciklusa i objavljivanje antologije „BAKANSKA PJESNIČKA UNIJA -POEZIJA GODINE 2020“. Kriteriji za izbor pjesama za antologiju bit će poznati u narednim danima.

-Tokom 2021. godine predviđena su još četiri konkursna ciklusa za izbor za “Poeziju godine 2021.“, što će sa tri ciklusa iz 2020 godine – činiti ukupno 7 ciklusa, a predviđeno je cetrificiranja do 7 nivoa, za što je potrebna ocjena od žirija od 28,50 bodova.

Pjesme koje su jednom cerificirane ne mogu biti ponovo aplicirane i ocijenjivane.

Ibrahim Osmanbašić

Predsjednik Organizacionog odbora

Sarajevo; 6.1.2021.god

BOSNA I HERCEGOVINA
1. Abir Hadžić / BiH / MOLITVA RAZUMA - 19,58 (CEF BPU br.3)
2. Ademir Ado Halilović / BiH / ALČAK – 14,51
3. Adnan Sijarić / BiH / BOSANSKOM ULICOM - 22,14 (CEF BPU br.3)
4. Advija Herenda / BiH / ŠTA URADI NANO MOJA - 20,86 (CEF BPU br.1)
5. Aida Jašarević / BiH / NE ČEKAJ ME – 23,27 / (CEF BPU br.3)
6. Alisa Sjenar / BiH / neocjenjeno
7. Alma Muharemović-Malohodžić / BiH / LJUBOMORA – 21.99 (CEF BPU br.1)
8. Almira Mraković / BiH / NAPIŠI MI – 18,47 (CEF BPU br.2)
9. Amer Softić / BiH / OLUJA U TEBI - 13,37
10. Amra Imširagić / BiH / ŽENA SLOMLJENIH KRILA – 19,99 (CEF BPU br.1)
11. Anela Sejarić-Vujinović / BiH /BEZVREMENI TRAGOVI BOSONOGIH – 18,31(CEF BPU br.1)
12. Angelina Vukosava / BiH / SANJAJ UVELA SNJEŠKA - 19,81 (CEF BPU br.3)
13. Azra Uglješa / BiH / POSLJEDNJE LJUBAVI – 22,50 (CEF BPU br.1)
14. Bajram Bajro Neljković / BiH / OGNJIŠTE – 19,92 (CEF BPU br.3)
15. Barbara Novaković / BiH / Kaži – 25,16 (CEF BPU br.2)*
16. Berin Mujkić / BiH / ZA MOJU MJESEČINU – 19,27 (CEF BPU br.3)
17. Branka Blagojević / BiH / OGOLJENA DO SRŽI – 15,22 (CEF BPU br.1)
18. Davorka Jurčević Čerkez / BiH / SUSRET - 14,17 (CEF BPU br.1)
19. Dragica Grbić / BiH / OKO MENE SEVDAH – 21,64 (CEF BPU br.1)
20. Dženana Uščuplić Zukić / BiH / NITI DUŠE - 20,74 (CEF BPU br.2)
21. Edima Efendić Džinić / BiH / GDJE SU GOLUBOVI – 20,17 (CEF BPU br.2)
22. Elma Skopljak / BiH / REKVIJEM ZA JOZEFA K. - 13,03
23. Elvira Dizdarević-Abazović / BiH / TEBI - 19,32 (CEF BPU br.3)
24. Ena Imamović / BiH /BUDNI SANJAR - 22,36 (CEF BPU br.2)
25. Emina Buljubašić /BiH / RASTANAK - 10,56
26. Emina Mandžukić / BiH / SLIJEPE LAŽI - 19,02 (CEF BPU br.2)
27. Emir Durmišević / BiH / NEMA TE, NEMA NA CESTI – 18,40 (CEF BPU br.1)
28. Emsudina Dina Bavčić / BiH / NE IDI SAMA - 22,55 (CEF BPU br.3)
29. Ena Ćorović / BiH / SNIJEG – 15,58 (CEF BPU br.1)
30. Ensar Bukarić / BiH / GODINA KOJA JE PROGUTALA LASTAVICE - 16,31
31. Esma Bandić-Softić-BiH / PREVER,TI I JA – 24,30 (CEF BPU br.3)
32. Esma Muratović / BiH / ČVOR - 14,57 (CEF BPU br.1)
33. Fatima Jamaković / BiH / OCU – 22,51 (CEF BPU br.2)
34. Gordana Ilić / BiH / ŽAR LJUBAVI - 20,05 (CEF BPU br.2)
35. Hasan Ireiz / BiH / SJEVER I JUG - 22,04 (CEF BPU br.1)
36. Hava Bužo Sakić / BiH / NOVO JUTRO – 19,51 (CEF BPU br.3)
37. Huso Avdić / BiH / KIPOVI, BRAĆO - 19.63 (CEF BPU br.2)
38. Ibrahim Osmanbašić / BiH / ODJEK PJESME – 27,94 -(CEF BPU br.4)*
39. Ifeta Hrnjić/ BiH / POSIJ SAMO LJUBAV – 18,62 (CEF BPU br.2)
40. Jasmin Dorić / BiH / PERZEFONA - 26,07 (CEF BPU br.3)*
41. Josip Matej Bilić / BiH / CARMEN DE OCCURSU – 26,00 (CEF BPU br.4)
42. Kemal Ljevaković / BiH / EPITALAM & SVADBENA PJESMA - 16,36
43. Kemal Valjevčić / BiH / SUDBINA - 19,77 (CEF BPU br.2)
44. Kristina Milutin / BiH / MOJOJ MAJCI - 17,69 (CEF BPU br.1)
45. Krunoslav Šteka / BiH / ČUDO OD DJETETA – 19,90 (CEF BPU br.1)
46. Luka Bošković / BiH / NA SUMRAKU CIVILIZACIJA – 22,28 (CEF BPU br.1)
47. Maid Čorbić / BiH / LJUDI SE OKRENUŠE – 22,66 (CEF BPU br.2)
48. Maida Krzović / BiH / Tempus fugit – 19,39 (CEF BPU br.1)
49. Maida Semić-BiH / PROBUDI ME – 21,12 (CEF BPU br.2)
50. Memun Trako / BiH / ČOVJEČE, SJETI SE – 12,81
51. Merima Husejinović / BiH / VAN DOMETA – 20,34 (CEF BPU br.1)
52. Mersija Balić / BiH / BIJELA RUŽA – 20,38 (CEF BPU br.3)
53. Milanka Burić / BiH /Enigma našeg raja – 24,53 (CEF BPU br.3)
54. Milkica Marjanović / BiH / MONOLOG – 20,33 (CEF BPU br.1)
55. Mirela Gavranović / BiH / EKSPOZE TRULOG EGA – 21,02(CEF BPU br.3)
56. Mirjana Jezildžić / BiH / KAKVE JE BOJE KAVIN CVIJET - 22,07 (CEF BPU br.1)
57. Mirjana Tomović / BiH / PONIRU SUZE VEKOVA – 26,75 (CEF BPU br.4)
58. Mirzeta Memišević-Hodžić / BiH / ZVIJEZDA SI, ZEMLJO, JEDINA - 14,88 (CEF BPU br.1)
59. Mustafa Jelovac / BiH / DVOLIČNOST - 14,77 (CEF BPU br.1)
60. Nermina Subašić / BiH / ZAJEDNO S RUKOM U RUCI - 18.50 (CEF BPU br.2)
61. Nihad Ćosić / BiH / APSTRAKNI POSMATRAČ SVIJETA – 23.35 (CEF BPU br.3)
62. Nikola Vujnović Baćo / BiH / SVIM MOJIM PRIJATELJIMA – 17,42 (CEF BPU br.2)
63. Refika Dedić / BiH / SESTRA – 24,05 (CEF BPU br.3)
64. Sadžida Viteskić Majstorović / BiH / MOJE JE LICE SLIKA – 23,61 (CEF BPU br.1)
65. Said Šteta / BiH / DIŠEM - 21,33 (CEF BPU br.1)
66. Sanela Kuko / BiH / DOK ODLAZIMO – 25,53 (CEF BPU br.2)*
67. Sanijela Matković / BiH / RANI MRAZ - 21,13 (CEF BPU br.3)
68. Selma Kopić / BiH / BOJE – 24,07 (CEF BPU br.4)
69. Selvera Lila Šabanović / BiH / ZAUVIJEK DRUGARICE - 18,47 (CEF BPU br.2)
70. Senada-Užičanin / BiH / NORMATIV PROLAZEĆEG TIJELA – 21,44 (CEF BPU br.4)
71. Slavica Karamanović / BiH / PUTOVANJIMA – 19,60 (CEF BPU br.1)
72. Suad Krajnović / BiH / SLOBODA SE PIŠE SRCEM – 21,16 (CEF BPU br.4)
73. Suzana Ljepava / BiH / ŽIVOT – 17,38 (CEF BPU br.2)
74. Tamara Dragić / BiH / ŠTO NAS KROZ VRIJEME SPAJA - 20.22 (CEF BPU br.3)
75. Tatjana Tomić/BiH/OPSTOJNOST BAJKE-24,10(CEF BPU br. 2)
76. Vahid Bušatlić / BiH / ČOBANIN I JA - 20,11 (CEF BPU br.3)
77. Valentina Kavazović / BiH / STAZA – 17,03 (CEF BPU br.1)
78. Velid Bajramović / BiH / ČOVJEK KOJI JE ZNAO TAJNU ŽIVOTA - 26,07 (CEF BPU br.3)*
79. Vernesa Manov / BiH / UMJETNO DISANJE ZA SVAKODNEVLJE – 23,52 (CEF BPU br.5)
80. Vildana Stanišić / BiH / TO JE ZBOG TEBE – 19,38 (CEF BPU br.2)
81. Zoran Radosavljević / BiH / SENADIN SOKAK – 21,45 (CEF BPU br.2)
82. Zumber Muratović / BiH / JABUKA - 21,02 (CEF BPU br.4)

R.HRVATSKA
1. Ana Bašić / R.Hrvatska / ODLAZAK – 20,18 (CEF BPU br.3)
2. Ana Narandžić / R. Hrvatska / BUTIK DIZAJNERSKE ODJEĆE - 19,41 (CEF BPU br.3)
3. Anđelka Korčulanić / R.Hrvatska / MEMENTO MORI - 23,87 (CEF BPU br.5)
4. Aron Baretić / R.Hrvatska / (NE) VERBALNA KOMUNIKACIJA VI - 25,12 (CEF BPU br.2)*
5. Biserka Vuković / R.Hrvatska / RAZIGRANA DUŠA – 20,33 (CEF BPU br.3)
6. Damir Maras / R.Hrvatska / SERENADA U VJEČNOSTI – 22,12 (CEF BPU br.1)
7. Darija Šimunov / R.Hrvatska / AD HOC – 23,65 (CEF BPU br.1)
8. Dean Plazonić / R.Hrvatska / U SEBE VJEROVATI – 15,27 (CEF BPU br.1)
9. Dino Halvadžić / R.Hrvatska / MI NISMO ZNALI – 17.79 (CEF BPU br.2)
10. Dražen Rubić / R.Hrvatska / KUĆA, ČOVJEK, BARKA - 21,31 (CEF BPU br.2)
11. Đenana Jakić Nera / R. Hrvatska / UBITI ZMAJA – 19,02 (CEF BPU br.3)
12. Enisa Rostohar /R- Hrvatska / PUPOLJAK – 12,50
13. Gordana Vlašić / R.Hrvatska / ČAMAC - 17,43 (CEF BPU br.2)
14. Ivan Čupić / R.Hrvatska / ČUJEM DA PIŠEŠ - 13,65
15. Ivan Klarić / R.Hrvatska / STARI BODULI - 19,21 (CEF BPU br.3)
16. Jadranka Varga / R.Hrvatska / ZAUSTAVLJENE MISLI – 23,41 (CEF BPU br.3)
17. Jasmina Sfiligoj / R. Hrvatska / PROLAZNICI – 20,59 CEF BPU br.1)
18. Jelena Stanojčić- / R.Hrvatska / BISER -21,25 (CEF BPU br.3)
19. Josip Grabušić / R.Hrvatska / MLADOST – 15,37
20. Jure Divić / R.Hrvatska / TETRIS - 20,71 (CEF BPU br.1)
21. Katica Protić / R.Hrvatska / NEUSPJEH SJEDINJENJA - 18,24 (CEF BPU br.2)
22. Keti Mijolović / R.Hrvatska / JEDAN DAN- 15,72 (CEF BPU br.1)
23. Lela Vučković / R.Hrvatska / NAPIŠI MI PJESMU – 23,19 (CEF BPU br.4)
24. Lidija Leskur / R. Hrvatska / DA BOG DA RADIO KOD PRIVATNIKA - 9,43
25. Ljiljana Jerončić / R.Hrvatska / NA TEBE MIRIŠE MI ZRAK – 19,55 (CEF BPU br.3)
26. Ljubica Perović -Katić / R.Hrvatska / NEKADA – 18,19 (CEF BPU br.2)
27. Ljubica Ribić / R.Hrvatska / TIN – 25,03 (CEF BPU br.2)*
28. Ljubica Rogalj / R. Hrvatska / RASPERLANA STRAST - 19,05 (CEF BPU br.3)
29. Maja Predmerski / R.Hrvatska / OGOLI SE– 24,32 (CEF BPU br.2)
30. Marica Žanetić Malenica / R.Hrvatska / SJEME – 23.01 (CEF BPU br.3)
31. Marijan Juretić / R.Hrvatska / BUNILO - 19,11 (CEF BPU br.3)
32. Milan Ilić / R.Hrvatska / ZAMJENA IDENTITETA – 25,15 (CEF BPU br.2)*
33. Milan Novak / R.Hrvatska/ ČESTICE - 15,23 (CEF BPU br.1)
34. Milena Zlateska / R.Hrvatska / S DRUGE STRANE - 15,40
35. Mira Jungić / / R.Hrvatska / ODJEDNOM - 21,15 (CEF BPU br.2)
36. Mirjana Pejaković / R.Hrvatska / GLEDAJ PRED NOGE – 23,30 (CEF BPU br.1)
37. Nada Vukašinović / R.Hrvatska / OPREZNA PJESMA - 23,84 (CEF BPU br.4)
38. Robert Dunik / Hrvatska / RESETIRANJE - 16,62 (CEF BPU br.2)
39. Ružica Todorović / R.Hrvatska / Smaragdna ljepotica – 16,62 (CEF BPU br.2)
40. Senka Bradarić / R.Hrvatska / GLAZBA OČAJNIKA – 20,57 (CEF BPU br.2)
41. Slavica Bakšaj / R.Hrvatska / TI SI MOJ STIH - 15,52
42. Stevo Leskarac / R.Hrvatska / LIVADNI PLESAČI - 24,17 (CEF BPU br.1)
43. Stijepo Mijović Kocan / R.Hrvatska / MIRJANIN STRUČAK - 20.09 (CEF BPU br.1)
44. Stjepan Crnić / R.Hrvatska / MISLI U BIJEGU – 19,21 (CEF BPU br.3)
45. Terezija Flegar / R.Hrvatska / PTICA NEJAKA - 21,71 (CEF BPU br.2)
46. Tomislav Ribić / R.Hrvatska / PORUKE U BOCI / SNOVI LIMENOG ČOVJEKA - 25,12 (CEF BPU br.3)
47. Vinko Vrbanić / R.Hrvatska / MJESEČINA U TURIJI – 22,54 (CEF BPU br.1)
48. Zdenka Mlinar / R.Hrvatska / PRIJATELJU – 20.07 (CEF BPU br.2)

R.SRBIJA
1. Aleksandar Marić / R.Srbija / IMA – 19,96 / R.Srbija / (CEF BPU br.2)
2. Ana Mitić – Stošić / R.Srbija / JEZIK SEĆANJA – 18.91 (CEF BPU br.1)
3. Aranka Kiš / R.Srbija / LJUBAVNO PISMO – 19,54 (CEF BPU br.1)
4. Bojana Kulidžan - Gromović / R-Srbija / VINO – 15,58 (CEF BPU br.1)
5. Bojana Simeunović / R.Srbija - PLES NA RUBU PONORA – 21,14 (CEF BPU br.3)
6. Borislav Batin / R.Srbija / AVAJ... MA ŠTA ZNAČILO.... – 21,87 (CEF BPU br.3)
7. Cvijetin Baja Lobozinski / R.Srbija / LJUBAV NA LOMAČI – 19,05 (CEF BPU br.3)
8. Dejan Tomić / R-Srbija / ZVEZDA - 18,50 (CEF BPU br.2)
9. Dragan Nedimović / R.Srbija / DOĐI I PROČITAĆU TI NEKU PESMU - 14,36
10. Dragan Pop Dragan / R.Srbija / TRENUTAK - 20,59 (CEF BPU br.1)
11. Dragana Ranđić / R.Srbija U DUBINI DUŠE – 11,03
12. Dragana Stanojević / R. Srbija / UDAHNI ŽIVOT – 19,50 (CEF BPU br.1)
13. Dušan Mijajlović Adski / R.Srbija / STRAH OD PRAZNOG - 25,43 (CEF BPU br.2)*
14. Đurđija Perunčić / R.Srbija / KRILA NEPOZNATE PTICE – 17,16 (CEF BPU br.2)
15. Goran Vitić / R.Srbija / MOŽDA ĆE NEKO - 25,17 (CEF BPU br.2)
16. Hajro Ikić / R.Srbija / RIJEKA PIŠE LJETNU PRIČU – 19.83 (CEF BPU br.3)
17. Jasmina Dimitrijević / R.Srbija / ZIMSKA SEOSKA IDILA – 20,17 (CEF BPU br.1)
18. Jasmina Pudar / R.Srbija / KRIK – 12,76
19. Jelena Kovačev / R.Srbija / VAMA, KOJE SAM VOLJELA – 22,23 (CEF BPU br.1)
20. Jelena Spasić / R. Srbija / MOŽDA – 18.03 (CEF BPU br.1)
21. Kaja Pančić Milenkušić / R.Srbija / UZDAHA VIŠE NEĆE BIT - 23,56 (CEF BPU br.1)
22. Kristina Bojanović / R.Srbija / DA SAM MOGLA – 25,22 (CEF BPU br.2)*
23. Kristina Milutin/R.Srbija/MOJOJ MAJCI-17,69(CEF BPU br.1)
24. Lana Anastasijević / R.Srbija / SAHRANA – 21,10 (CEF BPU br.1)
25. Ljiljana Lili Živković / R.Srbija / NEPROCENJIVA MOĆ BOJA – 16,82 (CEF BPU br.2)
26. Ljubinka Dimitrijević/ R.Srbija / Čitaj šapatom – 19,39 (CEF BPU br.1)
27. Milan Janković / R.Srbija / PROSJAČKO PRIČEŠĆE - 25,11 (CEF BPU br.2)*
28. Milan Popović / R.Srbija / neocjenjeno
29. Mile Kostić / R-Srbija / SIGURNE STEPENICE – 11,10
30. Milijana Jovanović/ R.Srbija /IZBEGLIMA – 20.75 (CEF BPU br.1)
31. Miloje Veljović / R.Srbija / DRINA MI OSTALA U DUŠI – 21.05 (CEF BPU br.2)
32. Milosav Gudović / R.Srbija / KORACI – 14,07 (CEF BPU br.1)
33. Miljana Petojević / R.Srbija / SLIKAR I PESNIK – 18,35
34. Mimica Stefanović Kostić / R. Srbija / ODSANJANI SAN – 17,78 (CEF BPU br.1)
35. Nadica Ilić / R.Srbija / IZ TUNELA ISKRA ISKRI – 17,20 (CEF BPU br.2)
36. Nataša Sogić / R.Srbija / VREME ZA NEVREME - 23,64 (CEF BPU br.1)
37. Nebojša Stanojković / R.Srbija / DA LI VERUJEŠ…. - 16,54 (CEF BPU br.2)
38. Nerandža Kostić / R.Srbija / GDE ŽIVI MILJANA - 19,71
39. Nikola Motika / R.Srbija / ONA TU JE – 10,69
40. Radmila Popović / R.Srbija / KLUPA - 16,32 (CEF BPU br.1)
41. Radmila Šandor / R.Srbija / Vreme je da se pođe – 14,49 (CEF BPU br.1)
42. Refik Martinović / R.Srbija /MERJEM – 27,02 (CEF BPU br.5)
43. Sanja Mančić / R.Srbija / NE RECI NIKOM - 21,60 (CEF BPU br.1)
44. Slađana Jovanović / R.Srbija / TAMNA NOĆ – 11.60
45. Slađana Jovičić / R.Srbija / SUTRA ĆE NAS SUNCE PROBUDITI - 22,96 (CEF BPU br.1)
46. Slađana Stanivuk / R.Srbija / SAN - 22,05 (CEF BPU br.1)
47. Slavica D. Damnjanović / R. Srbija / VRATITE ME U ŽIVOT – 21,34 (CEF BPU br.2)
48. Slavimir Zelenkapić / R.Srbija / NA KONCU NOĆNOG BLUZA – 23,17 (CEF BPU br.1)
49. Slavko Mali / R. Srbija / REKVIJUM – 19,80 (CEF BPU br.2)
50. Snežana Todorović / R.Srbija / MOLITVA POD MASKAMA – 18,64 (CEF BPU br.2)
51. Snežana Živanović / R.Srbija / NEIZBRISIVO - 16,24 (CEF BPU br.1)
52. Sofija Damčević / R.Srbija / MERKUR IZ PAKLA – 20,39 (CEF BPU br.2)
53. Srba Đorđević / R-Srbija / ZABORAVI – 15,26 (CEF BPU br.1)
54. Srećko Aleksić / Srbija / INSTIKT – 19,24 (CEF BPU br.2)
55. Sveta Cakić / R.Srbija / IMALA JE – 18.60 (CEF BPU br.2)
56. Tanja Jelisavčić / R.Srbija / NE, NIJE TO... – 18,04 (CEF BPU br.1)
57. Veljko Bosnić / R.Srbija / KAD PROĐEŠ PROZOROM ONAKO – 21,32 (CEF BPU br.1)
58. Zlatibor Radovanović / R.Srbija / OSTAJEM SAM – 20,79 (CEF BPU br.1)


CRNA GORA
1. Aida Orahovac-Kuč / Crna Gora / IZGUBLJENE ILUZIJE – 20,12 (CEF BPU br.2)
2. Amil Đešević / Crna Gora / TEBI MAJKO – 19,26 (CEF BPU br.2)
3. Dijana Tiganj / Crna Gora / NE SKREĆI POGLED – 21,07 (CEF BPU br.2)
4. Dragan Popadić / Crna Gora / PITAĆE ME ANĐELI – 12,54
5. Dragić Rabrenović / Crna Gora / PJESNIČE KLETI - 18.70 (CEF BPU br.1)
6. Dušan Pejaković / Crna Gora / POHOTLJIVA BANALNOST 20,08 (CEF BPU br.3)
7. Ervina Omeragić / Crna Gora / OČI SU UVIJEK GLADNE – 22,20 (CEF BPU br.1)
8. Ferid Muratović / Crna Gora / PONOVO JESEN – 18.79 (CEF BPU br.1)
9. Gordana Sarić / Crna Gora / NIGDJE TI OTIŠAO NISI - 19,43 – (CEF BPU br.2)
10. Ivana Anđelić / Crna Gora / PAD U AMBIS - 17.15
11. Jovana Stevović / Crna Gora / O TEBI - 19,66 (CEF BPU br.3)
12. Nenad Kovač / Crna Gora / ČUDO U KANI – 23,99 (CEF BPU br.1)
13. Sanela Ramadanović-Softić / Crna Gora / BUDI DIO MENE – 17,64 (CEF BPU br.1)
14. Sara Markisić / Crna Gora / I ZAPITAH SE – 16,35 (CEF BPU br.1)
15. Selima Musić / Crna Gora / Da – 8,79
16. Semra Markišić / Crna Gora / DOĐI – 17,84 (CEF BPU br.1)
17. Slavka Božović / Crna Gora / TRAŽIĆEŠ ME - 22,28 (CEF BPU br.3)
18. Slavka Klikovac / Crna Gora / MAJKO - 25.55 (CEF BPU br.2)*
19. Teodora Kosarac Kovač / Crna Gora / U MAGNOVENJU - 21,32 (CEF BPU br.1)

S.MAKEDONIJA
1. Andriana Risteska / R.S.Makedonija / ANIN PLAČ- 19,33 (CEF BPU br.2)
2. Božana Trenčeska / S.Makedonija / Tišina - 19,14 (CEF BPU br.3)
3. Danica Peovska / S.Makedonija / OČI - 17,86 (CEF BPU br.1)
4. Eleonora Nikolovska / S.Makedonija / PUT - 12,42
5. Ema Atanasovska / S.Makedonija /DAN KAD TE VOLIM - 14,48 (CEF BPU br.1)
6. Hristo Petreski / S.Makedonija / PROSTOR - 19,06 (CEF BPU br.1)
7. Julijana Marinkovik / S.Makedonija / ROJENJE MISLI - 18.24 (CEF BPU br.2)
8. Keti Nikoloska / S.Makdonija / LIPE - 19,23 (CEF BPU br.3)
9. Ljubinka Doneva / S.Makedonija / Ljubljenka – 21,07 (CEF BPU br.3)
10. Marija Simonoska / R.S.Makedonija/ TAMUO NEGDJE - 14,91
11. Marina Dodevski / S.Makedonija / POD ISTIM NEBOM – 20.39 (CEF BPU br.1)
12. Nataša Aleksovska/ S. Makedonija PESMA O LJUBAVI - 12,15
13. Renata Penchova – S.Makedonija / neocjenjeno
14. Sadije Aliti / S.Makedonija / NE MRZIM TE – 15,36 (CEF BPU br.1)
15. Sanja Atanasovsk / S. Makedonija / RAZORUŽANA - 20,27 (CEF BPU br.1)
16. Snežana Panoska / S.Makedonija / ZASADIH – 18,92 (CEF BPU br.2)
17. Suzana Ruleska / S.Makedonija / neocjenjeno
18. Toni Pavleski / S.Makedonija / PJESNICI - 25,14 (CEF BPU br.2)*
19. Violeta Jovanovska/ S. Makedonija / Komad duše- 21,16 (CEF BPU br.1)

AUSTRIJA
1. Avdulah Ramčilović / Austrija / ŽENO, TI SI STVORILA SVIJET - 17,40 (CEF BPU br.2)
2. Haso Alić / Austrija / NICANJA – 13,14

AUSTRALIJA
1. Vlado Ećim / Australija / ZOV ZAVIČAJA – 16,67 (CEF BPU br.2)

BELGIJA
1. Renata Karadžić / Belgija / JESENJA TUGA - 21,35 (CEF BPU br.3)

DANSKA
2. Denis Dželić / Danska / KO ĆE MI? - 25,51 (CEF BPU br.2)
3. Emir Bajrović / Danska /JA NEĆU - 18,15

EGIPAT
1. Medina Džanbegović / Egipat / DEVETO PROLJEĆE - 20,42 (CEF BPU br.2)

FRANCUSKA
1. Sead Ribić / Francuska / ULIČNI PJEVAČ – 27,15 (CEF BPU br.3)*

HOLANDIJA
1. Dragica Križanac / Holandija / 2020 - 17,03

ITALIJA
1. Maja Ivković / Italija / HOD PO ŽICI ILUZIJA – 25,83 (CEF BPU br.3)
2. Paolo M. Rocco / Italija / ŠETATI – 25,32 (CEF BPU br.2)*

KANADA
1. Remza Lagarija / Kanada / Pismo Tragaču Za Najljepšim Snovima – 21,07 (CEF BPU br.4)
2. Tanja Ajtić / Kanada / JUTRO – 21,88 (CEF BPU br.3)

KIRGISTAN
1. Rahim Karimov / Kirgistan / PEN – 18,56 (CEF BPU br.1)

KOSOVO
1. Arif Haliti / Kosovo / POGLEDAJ IH - 17,89 (CEF BPU br.1)
2. Mustafa Balje / Kosovo / Nije ovo ’84. – 18,41 (CEF BPU br.1)

LUKSEMBURG
1. Faiz Softic / Luksemburg / JA, CRNI JA – 26,52 (CEF BPU br.2)*
2. Sulejman Aličković / Luksemburg / NE ZABORAVI SVOJE ADETE – 19.33 (CEF BPU br.3)

MALTA
1. Gordana Ćulibrk / Malta / NEFERTITA - ŽENA FARAON – 24,09 (CEF BPU br.2)

NJEMAČKA
1. Derviš Palić / Njemačka / Zaorah sliku na void – 10,85
2. Halida Kuduzović / Njemačka/ KLJUČ OD SRCA - 19,19 (CEF BPU br.3)
3. Mehmed Meša Delić / Njemačka / ZAKOVANI POGLEDI – 20,21 (CEF BPU br.3)
4. Meka Kapidžić / Nemačka / MAGLENI PLIVAČI – 21,89 (CEF BPU br.1)
5. Nur Sadije / Njemačka / ŽENA JESENI – 21,44 (CEF BPU br.2)
6. Sadija Nur / Njemačka / U TEBI OSTAVIH DUŠU SVOJU – 20,23 (CEF BPU br.2)

SLOVENIJA
1. Dragan Mitić / Slovenija / LOPTA - 16,01
2. Samir Bešić / Slovenija / SREĆA – 22,95 (CEF BPU br.1)
3. Stanko Horvat / Slovenija / TRENUTAK - 21,83 (CEF BPU br.1)
4. Zdravko Kokanović Koki / Slovenija / SVIJET NIŠTA NIJE VIDIO – 21.88 (CEF BPU br.2)

ŠVEDSKA
1. Aleksandar Kusić / Slovenija / PORTRET BANJALUKA - 11,01
2. Andraž Polić / Slovenija /VUČJI SAT - 20,21 (CEF BPU br.1)
3. Asim Ferhatović / Švedska / GRAD BLUDA - 19,56 (CEF BPU br.3)
4. Joanna Svensson/Švedska/ PROBUDILI SE MOTIVI ZIME – 20,41 (CEF BPU br.3)
5. Midhat Medić /Švedska / NA PUTU PREMA SEBI - 22,03 (CEF BPU br.1)
6. Mirveta Islamović / Švedska/ ŽENA KOJA TE JE POSLJEDNJA VOLJELA – 21,80 (CEF BPU br.2)
7. Ognjenka Kalajdžić / Švedska / ŠTA AKO ODEŠ – 12,97
8. Rabija Hamidović / Švedska / OSTAVLJAM TI CRNI BISER NA STOLU – 19,65 (CEF BPU br.3)
9. Smail Jonuz / Švedska / S ONE STRANE – 20,44 (CEF BPU br.2)
10.Šemso Avdić / Švedska / DUNJE IZ TVOJIH NJEDARA - 25,62 (CEF BPU br.3)

ŠVICARSKA
1. Enser Hodža / Švicarska / MATI - 19,69 (CEF BPU br.3)
2. Hamdo Čamo / Švicarska /MOĆNI BATONE – 19,15 (CEF BPU br.3)

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
1. Meho Jakupović / UK / SUZA SJEĆANJA - 25,22 (CEF BPU br.2)*
2. Semira Jakupović / UK / ŠKOLJKA - 17,77

USA
1. Mediha Kapetanović / USA / IZGUBLJENI ŠETAČ – 26,38 (CEF BPU br.3)*
2. Muhedin Glogić / USA / KAŽI MENI RODNI KRAJU - 16,87 (CEF BPU br.2)

SIRIJA
1. Ayman Kodra Danial / Sirija / KAD VEČE ZAPLAČE – 22,57 (CEF BPU br.2)RANG LISTA - 3 ciklus / POEZIJA GODINE-2020

1. Ibrahim Osmanbašić /BIH /ODJEK PJESME–27,94(CEF BPU br.4)*
2. Sead Ribić/Francuska/ULIČNI PJEVAČ–27,15(CEF BPU br.3)*
3. Refik Martinović/R. Srbija /MERJEM–27,02(CEF BPU br.5)
4. Mirjana Tomović/BIH /PONIRU SUZE VEKOVA–26,75(CEF BPU br.4)
5. Faiz Softić/Luksemburg/JA, CRNI JA–26,52(CEF BPU br.2)*
6. Mediha Kapetanović/USA /IZGUBLJENI ŠETAČ-26,38(CEF BPU br.3)*
7. Jasmin Dorić/BIH/PERZEFONA–26,07(CEF BPU br.3)*
8. Velid Bajramović/BIH /ČOVJEK KOJI JE ZNAO TAJNU ŽIVOTA–26,07(CEF BPU br.3)*
9. Josip Matej Bilić/BIH /CARMEN DE OCCURSU–26,00(CEF BPU br.4)
10. Maja Ivković /Italija/HOD PO ŽICI ILUZIJA–25,83(CEF BPU br.3)
11. Šemso Avdić/Švedska/DUNJE IZ TVOJIH NJEDARA–25,62(CEF BPU br.3)
12. Slavka Klikovac/Crna Gora /MAJKO–25,55(CEF BPU br.2)*
13. Sanela Kuko/BIH /DOK ODLAZIMO–25,53(CEF BPU br.2)*
14. Denis Dželić/Danska/KO ĆE MI?–25,51(CEF BPU br.2)
15. Dušan Mijajlović Adski/R. Srbija /STRAH OD PRAZNOG–25,43(CEF BPU br.2)*
16. Paolo M. Rocco/Italija/ŠETATI–25,32(CEF BPU br.2)*
17. Meho Jakupović/UK/SUZA SJEĆANJA–25,22(CEF BPU br.2)*
18. Kristina Bojanović/R. Srbija /DA SAM MOGLA-25,22(CEF BPU br.2)*
19. Goran Vitić/R. Srbija/MOŽDA ĆE NEKO–25,17(CEF BPU br.2)
20. Barbara Novaković/BIH /KAŽI–25,16(CEF BPU br.2)*
21. Milan Ilić/R. Hrvatska /ZAMJENA IDENTITETA–25,15(CEF BPU br.2)*
22. Toni Pavleski /S.Makedonija /PJESNICI–25,14(CEF BPU br.2)*
23. Aron Baretić/R. Hrvatska /(NE) VERBALNA KOMUNIKACIJA VI–25,12(CEF BPU br.2)*
24. Tomislav Ribić/R. Hrvatska /PORUKE U BOCI-SNOVI LIMENOG ČOVJEKA–25,12(CEF BPU br.3)
25. Milan Janković/R Srbija /PROSJAČKO PRIČEŠĆE–25,11(CEF BPU br.2)*
26. Ljubica Ribić/R. Hrvatska /TIN–25,03(CEF BPU br.2)*
27. Milanka Burić/BIH/ENIGMA NAŠEG RAJA–24,53(CEF BPU br.3)
28. Maja Predmerski/R.Hrvatska /OGOLI SE–24,32(CEF BPU br.2)
29. Esma Bandić Softić /BIH/PREVER, TI I JA–24,30(CEF BPU br.3)
30. Stevo Leskarac/R.Hrvatska /LIVADNI PLESAČI–24,17(CEF BPU br.1)
31. Tatjana Tomić/ BiH /OPSTOJNOST BAJKE–24,10(CEF BPU br.2)
32. Gordana Ćulibrk/Malta/NEFERTITA-ŽENA FARAON–24,09(CEF BPU br.2)
33. Selma Kopić/BIH /BOJE–24,07(CEF BPU br.4)
34. Refika Dedić/BIH /SESTRA–24,05(CEF BPU br.3)
35. Nenad Kovač/Crna Gora /ČUDO U KANI-23,99(CEF BPU br.1)
36. Anđelka Korčulanić/R. Hrvatska /MEMENTO MORI–23, 87(CEF BPU br.5)
37. Nada Vukašinović/R. Hrvatska /OPREZNA PJESMA–23,84(CEF BPU br.4)
38. Darija Šimunov/R. Hrvatska /AD HOC–23,65(CEF BPU br.1)
39. Nataša Sogić/R. Srbija /VREME ZA NEVREME–23,64(CEF BPU br.1)
40. Sadžida Viteškić Majstorović /BIH/MOJE JE LICE SLIKA–23,61(CEF BPU br.1)
41. Kaja Pančić Milenkušić/R. Srbija /UZDAHA VIŠE NEĆE BIT–23,56(CEF BPU br.1)
42. Vernesa Manov/BIH /UMJETNO DISANJE ZA SVAKODNEVLJE–23,52(CEF BPU br.5)
43. Jadranka Varga/R. Hrvatska /ZAUSTAVLJENE MISLI–23,41(CEF BPU br.3)
44. Nihad Ćosić/BiH/APSTRAKTNI POSMATRAČ SVIJETA–23,35(CEF BPU br.3)
45. Mirjana Pejaković/R. Hrvatska /GLEDAJ PRED NOGE–23,30(CEF BPU br.1)
46. Slavka Božović/Crna Gora /TRAŽIĆEŠ ME–23,28(CEF BPU br.3)
47. Aida Jašarević/BIH /NE ČEKAJ ME–23,27(CEF BPU br.3)
48. Lela Vučković/R. Hrvatska /NAPIŠI MI PJESMU–23,19(CEF BPU br.4)
49. Slavimir Zelenkapić/R. Srbija /NA KONCU NOĆNOG BLUZA–23,17(CEF BPU br.1)
50. Marica Žanetić Malenica /R.Hrvatska /SJEME–23,01(CEF BPU br.3)
51. Slađana Jovičić/R. Srbija /SUTRA ĆE NAS SUNCE PROBUDITI–22,96(CEF BPU br.1)
52. Samir Bešić/Slovenija/SREĆA–22,95(CEF BPU br.1)
53. Maid Čorbić/BIH/LJUDI SE OKRENUŠE–22,66(CEF BPU br.2)
54. Ayman Kodra Danial / Sirija / KAD VEČE ZAPLAČE–22,57 (CEF BPU br.2)
55. Emsudina Dina Bavčić/BIH /NE IDI SAMA–22,55(CEF BPU br.3)
56. Vinko Vrbanić/R. Hrvatska /MJESEČINA U TURIJI–22,54(CEF BPU br.1)
57. Fatima Jamaković/BIH /OCU–22,51(CEF BPU br.2)
58. Azra Uglješa/BIH /POSLJEDNJE LJUBAVI–22,50(CEF BPU br.1)
59. Ena Imamović /BiH /BUDNI SANJAR–22,36 (CEF BPU br.2)
60. Luka Bošković/BiH/NA SUMRAKU CIVILIZACIJA–22,28(CEF BPU br.1)
61. Jelena Kovačev/ R. Srbija VAMA KOJE SAM VOLJELA–22,23(CEF BPU br.1)
62. Ervina Omeragić/Crna Gora /OČI SU UVIJEK GLADNE–22,20(CEF BPU br.1)
63. Adnan Sijarić/BIH /BOSANSKOM ULICOM–22,14(CEF BPU br.3)
64. Damir Maras/R. Hrvatska /SERENADA U VJEČNOSTI–22,12(CEF BPU br.1)
65. Mirjana Jezildžić/BIH/KAKVE JE BOJE KAVIN CVIJET–22,07(CEF BPU br.1)
66. Slađana Stanivuk/R. Srbija /SAN–22,05(CEF BPU br.1)
67. Hasan Ireiz/BIH /SJEVER I JUG–22,04(CEF BPU br.1)
68. Midhad Medić /Švedska /NA PUTU PREMA SEBI–22,03(CEF BPU br.1)
69. Alma Muharemović Malohodžić/BIH /LJUBOMORA–21,99(CEF BPU br.1)
70. Meka Kapidžić /Njemačka/MAGLENI PLIVAČI–21,89(CEF BPU br. 1)
71. Zdravko Kokanović Koki/R. Slovenija/SVIJET NIŠTA NIJE VIDIO–21,88(CEF BPU br.2)
72. Tanja Ajtić/Kanada/JUTRO–21, 88(CEF BPU br.3)
73. Borislav Batin/R. Srbija /AVAJ… MA ŠTA ZNAČILO–21,87(CEF BPU br.3)
74. Stanko Horvat/Slovenija /TRENUTAK–21,83(CEF BPU br.1)
75. Mirveta Islamović /Švedska/ŽENA KOJA TE JE POSLEDNJA VOLJELA–21,80(CEF BPU br.2)
76. Terezija Flagra/R. Hrvatska /PTICA NEJAKA–21,71(CEF BPU br.2)
77. Dragica Grbić /BIH/OKO MENE SEVDAH–21,64(CEF BPU br.1)
78. Sanja Mančić/R. Srbija /NE RECI NIKOM–21,60(CEF BPU br. 1)
79. Zoran Radosavljevic /BIH /SENADIN SOKAK–21,45(CEF BPU br.2)
80. Senada Užičanin/BIH/NORMATIV PROLAZEĆEG TIJELA–21,44(CEF BPU br.4)
81. Nur Sadije /Njemačka/ŽENA JESENI–21,44(CEF BPU br.2)
82. Renata Karadžić/Belgija/JESENJA TUGA–21,35(CEF BPU br.3)
83. Slavica D. Damnjanović/R. Srbija /VRATITE ME U ŽIVOT–21,34(CEF BPU br.2)
84. Veljko Bosnić/R. Srbija /KAD PROĐEŠ PROZOROM ONAKO–21,32(CEF BPU br.1)
85. Said Šteta / BiH / DIŠEM–21,33 (CEF BPU br.1)
86. Teodora Kosarac Kovač/Crna Gora /U MAGNOVENJU–21,32(CEF BPU br.1)
87. Dražen Rubić/R. Hrvatska /KUĆA, ČOVJEK, BARKA–21,31(CEF BPU br.2)
88. Jelena Stanojčić/R. Hrvatska /BISER–21,25(CEF BPU br.3)
89. Suad Krajnović/BIH /SLOBODA SE PIŠE SRCEM–21,16(CEF BPU br.4)
90. Violeta Jovanovska/S. Makedonija /KOMAD DUŠE–21,16(CEF BPU br.1)
91. Mira Jungić/R. Hrvatska /ODJEDNOM–21,15(CEF BPU br.2)
92. Bojana Simeunović/R. Srbija /PLES NA RUBU PONORA–21,14(CEF BPU br.3)
93. Sanijela Matković/BIH /RANI MRAZ-21,13(CEF BPU br.3)
94. Maida Semić/BIH /PROBUDI ME–21,12(CEF BPU br.2)
95. Lana Anastasijević/R. Srbija /SAHRANA–21,10(CEF BPU br.1)
96. Ljubinka Doneva/R. Makedonija /LJUBLJENKA–21,07(CEF BPU br.3)
97. Dijana Tiganj/Crna Gora /NE SKREĆI POGLED–21,07(CEF BPU br.2)
98. Remza Lagarija/Kanada/PISMO TRAGAČU ZA NAJLJEPŠIM SNOVIMA–21,07(CEF BPU br.4)
99. Miloje Veljović/R. Srbija /DRINA MI OSTALA U DUŠI–21,05(CEF BPU br.2)
100. Zumber Muratović/BIH /JABUKA–21,02(CEF BPU br.4)
101. Mirela Gavranović/BIH /EKSPOZE TRULOG EGA–21,02(CEF BPU br.3)
102. Avdija Herenda/BIH /ŠTA URADI NANO MOJA–20,86(CEF BPU br.1)
103. Zlatibor Radovanović / R.Srbija / OSTAJEM SAM–20,79(CEF BPU br.1)
104. Miljana Jovanović/ R. Srbija /IZBEGLIMA–20,75(CEF BPU br.1)
105. Dženana Uščuplić Zukić/BIH /NITI DUŠE–20,74(CEF BPU br.2)
106. Jure Divić/R. Hrvatska /TETRIS–20,71(CEF BPU br.1)
107. Dragan Pop Dragan/R. Srbija /TRENUTAK–20,59(CEF BPU br.1)
108. Jasmina Sfiligoj/R. Hrvatska /PROLAZNICI–20,59(CEF BPU br.1)
109. Senka Bradarić/R. Hrvatska /GLAZBA OČAJNIKA–20,57(CEF BPU br.2)
110. Smail Jonuz/Švedska /S ONE STRANE–20,44(CEF BPU br.2)
111. Medina Džanbegović/Egipat/DEVETO PROLJEĆE–20,42(CEF BPU br.2)
112. Joanna Svensson/Švedska/ PROBUDILI SE MOTIVI ZIME – 20,41(CEF BPU br.3)
113. Sofija Damčević/R. Srbija /MERKUR IZ PAKLA–20,39(CEF BPU br.2)
114. Marina Dodevski /S. Makedonija /POD ISTIM NEBOM–20,39(CEF BPU br.1)
115. Mersija Balić/BIH/BIJELA RUŽA–20,38(CEF BPU br.3)
116. Merima Husejinović/BIH /VAN DOMETA–20,34(CEF BPU br.1)
117. Milkica Marjanović/BIH/MONOLOG–20,33(CEF BPU br.1)
118. Biserka Vuković/R. Hrvatska/RAZIGRANA DUŠA–20,33(CEF BPU br.3)
119. Sanja Atanasovska/S. Makedonija /RAZORUŽANA–20,27(CEF BPU br.1)
120. Sadija Nur/Njemačka/U TEBI OSTAVIH DUŠU SVOJU–20,23(CEF BPU br.2)
121. Tamara Dragić/BIH /ŠTO NAS KROZ VRIJEME SPAJA–20,22(CEF BPU br.3)
122. Mehmed Meša Delić/Njemačka/ZAKOVANI POGLEDI–20,21(CEF BPU br.3)
123. Andraž Polić/Slovenija/VUČJI SAT–20,21(CEF BPU br.1)
124. Ana Bašić/R. Hrvatska /ODLAZAK–20,18(CEF BPU br.3)
125. Edima Efendić Džinić / BiH / GDJE SU GOLUBOVI–20,17 (CEF BPU br.2)
126. Jasmina Dimitrijević/R. Srbija /ZIMSKA SEOSKA IDILA–20,17(CEF BPU br.1)
127. Aida Orahovac-Kuč /Crna Gora/IZGUBLJENE ILUZIJE–20,12(CEF BPU br.2)
128. Vahid Bušatlić/BIH /ČOBANIN I JA–20,11(CEF BPU br.3)
129. Stijepo Mijović Kocan/R. Hrvatska /MIRJANIN STRUČAK–20,09(CEF BPU br.1)
130. Dušan Pejaković/Crna Gora/POHOTLJIVA BANALNOST–20,08(CEF BPU br.3)
131. Zdenka Mlinar/R. Hrvatska /PRIJATELJU–20,07(CEF BPU br.2)
132. Gordana Ilić/BIH /ŽAR LJUBAVI–20,05(CEF BPU br.2)
133. Amra Imširagić/BIH /ŽENA SLOMLJNENIH KRILA-19,99(CEF BPU br.1)
134. Aleksandar Marić/R. Srbija /IMA-19,96(CEF BPU br.2)
135. Enser Hodža/Švicarska /MATI-19,96(CEF BPU br.3)
136. Bajram Bajro Neljković /BIH /OGNJIŠTE–19,92(CEF BPU br.3)
137. Krunoslav Šteka/BIH /ČUDO OD DJETETA–19,90(CEF BPU br.1)
138. Angrlina Vukosava/BIH /SANJAJ UVELA SNJEŠKA–19,81(CEF BPU br.3)
139. Hajro Ikić/R.Srbija/RIJEKA PIŠE LJETNJU PRIČU–19,83(CEF BPU br.3)
140. Slavko Mali/R. Srbija /REKVIJEM–19,80(CEF BPU br.2)
141. Kemal Valjevčić/BIH /SUDBINA–19,77(CEF BPU br.2)
142. Nerandža Kostić / R.Srbija / GDE ŽIVI MILJANA–19,71
143. Jovana Stevović/Crna Gora /O TEBI–19,66(CEF BPU br.3)
144. Rabija Hamidović/Švedska/OSTAVLJAM TI CRNI BISER NA STOLU–19,65(CEF BPU br.3)
145. Huso Avdić/BIH/KIPOVI, BRAĆO–19,63(CEF BPU br.2)
146. Slavica Karamanović/BiH/PUTOVANJIMA–19,60(CEF BPU br.1)
147. Abir Hadžić/BIH/MOLITVA RAZUMA–19,58(CEF BPU br.3)
148. Asim Ferhatović/Švedska/GRAD BLUDA–19,56(CEF BPU br.3)
149. Ljiljana Jerončić/R. Hrvatska/NA TEBE MIRIŠE MI ZRAK–19,55(CEF BPU br.3)
150. Aranka Kiš/R. Srbija/LJUBAVNO PISMO–19,54(CEF BPU br.1)
151. Hava Bužo Sakić/BIH /NOVO JUTRO–19,51(CEF BPU br.3)
152. Dragana Stanojević/R Srbija /UDAHNI ŽIVOT–19,50(CEF BPU br.1)
153. Gordana Sarić / Crna Gora / NIGDJE TI OTIŠAO NISI–19,43(CEF BPU br.2)
154. Ana Narandžić/R. Hrvatska /BUTIK DIZAJNERSKE ODJEĆE–19,41(CEF BPU br.3)
155. Ljubinka Dimitrijević/R. Srbija /ČITAJ ŠAPATOM–19,39(CEF BPU br.1)
156. Maida Krzović/BIH /TEMPUS FUGIT–19,39(CEF BPU br.1)
157. Vildana Stanišić/BIH /TO JE ZBOG TEBE–19,38(CEF BPU br.2)
158. Andriana Risteska/S. Makedonija /ANIN PLAČ–19,33(CEF BPU br.2)
159. Sulejman Aličković/Luksemburg/NE ZABORAVI SVOJE ADETE–19,33(CEF BPU br.3)
160. Elvira Dizdarević Abazović/BIH /TEBI–19,32(CEF BPU br.3)
161. Berin Mujkić/BIH /ZA MOJU MJESEČINU-19,27(CEF BPU br.3)
162. Amil Đešević/Crna Gora /TEBI MAJKO-19,26(CEF BPU br.2)
163. Srećko Aleksić/R. Srbija /INSTIKT–19,24(CEF BPU br.2)
164. Keti Nikoloska/S. Makedonija /LIPE–19,23(CEF BPU br.3)
165. Stjepan Crnić/R. Hrvatska /MISLI U BIJEGU–19, 21(CEF BPU br.3)
166. Ivan Klarić/R. Hrvatska /STARI BODULI–19,21(CEF BPU br.3)
167. Halida Kuduzović/Njemačka/KLJUČ OD SRCA–19,19(CEF BPU br.3)
168. Hamdo Čamo/Švicarska/MOĆNI BATONE–19,15(CEF BPU br.3)
169. Božana Trenčeska/S. Makedonija /TIŠINA–19,14(CEF BPU br.3)
170. Marijan Juretić/R. Hrvatska /BUNILO–19,11(CEF BPU br.3)
171. Hristo Petreski /S.Makedonija /PROSTOR–19,06(CEF BPU br.1)
172. Cvijetin Baja Lobožinski/R. Srbija /LJUBAV NA LOMAČI–19,05(CEF BPU br.3)
173. Ljubica Rogalj/R. Hrvatska /RASPERLANA STRAST–19,05(CEF BPU br.3)
174. Đenana Jakić Nera/R. Hrvatska /UBITI ZMAJA–19,02(CEF BPU br.3)
175. Emina Mandžukić / BiH / SLIJEPE LAŽI–19,02 (CEF BPU br.2)
176. Snežana Panoska/S. Makedonija /ZASADIH–18,92(CEF BPU br.2)
177. Ana Mitić-Stošić/R. Srbija /JEZIK SEĆANJA–18,91(CEF BPU br. 1)
178. Ferid Muratović/Crna Gora /PONOVO JESEN–18,79(CEF BPU br.1)
179. Dragić Rabrenović/Crna Gora /PJESNIČKE KLETI–18,70(CEF BPU br.1)
180. Snežana Todorović/R. Srbija /MOLITVA POD MASKAMA–18,64(CEF BPU br.2)
181. Ifeta Hrnjić/BIH /POSIJ SAMO LJUBAV–18,62(CEF BPU br.2)
182. Sveta Cakić/R. Srbija /IMALA JE–18,60(CEF BPU br.2)
183. Rahim Karinov/Kirgistan/PEN–18,56(CEF BPU br.1)
184. Nermina Subašić/BIH /ZAJEDNO S RUKOM U RUCI–18,50(CEF BPU br.2)
185. Dejan Tomić/R. Srbija /ZVEZDA–18,50(CEF BPU br.2)
186. Selvera Lila Šabanović/BIH /ZAUVIJEK DRUGARICE–18,47(CEF BPU br.2)
187. Almira Mraković/BIH /NAPIŠI MI–18,47(CEF BPU br.2)
188. Mustafa Balje/Kosovo/NIJE OVO’84–18,41(CEF BPU br.1)
189. Emir Durmišević/BIH /NEMA TE, NEMA NA CESTI-18,40(CEF BPU br.1)
190. Miljana Petojević / R.Srbija / SLIKAR I PESNIK–18,35
191. Anela Sejarić-Vujinović/BIH /BEZVREMENI TRAGOVI BOSONOGIH–18,31(CEF BPU br.1)
192. Julijana Marinkovik/S. Makedonija/ROJENJE MISLI–18,24(CEF BPU br.2)
193. Katica Protić/R. Hrvatska /NEUSPJEH SJEDINJENJA–18,24(CEF BPU br.2)
194. Ljubica Perović Katić/ R.Hrvatska /NEKADA–18,19(CEF BPU br.2)
195. Emir Bajrović / Danska /JA NEĆU–18,15
196. Tanja Jelisavčić/R. Srbija /NE, NIJE TO... –18,04(CEF BPU br.1)
197. Jelena Spasić/R. Srbija /MOŽDA–18,03(CEF BPU br.1)
198. Arif Haliti/Kosovo/POGLEDAJ IH–17,89(CEF BPU br.1)
199. Danica Peovska/S. Makedonija /OČI–17,86(CEF BPU br.1)
200. Semra Markišić/Crna Gora /DOĐI–17,84(CEF BPU br.1)
201. Dino Halvadžić/R. Hrvatska/MI NISMO ZNALI–17,79(CEF BPU br. 2)
202. Mimica Stefanović Kostić/R. Srbija /ODSANJANI SAN–17,78(CEF BPU br.1)
203. Semira Jakupović / UK / ŠKOLJKA–17,77
204. Kristina Milutin/BiH /MOJOJ MAJCI–17,69(CEF BPU br.1)
205. Sanela Ramadanović-Softić/Crna Gora /BUDI DIO MENE–17,64(CEF BPU br.1)
206. Gordana Vlašić/R. Hrvatska /ČAMAC–17,43(CEF BPU br.2)
207. Nikola Vujnović Baćo/BIH /SVIM MOJIM PRIJATELJIMA–17,42(CEF BPU br.2)
208. Avdulah Ramčilović/Austrija/ŽENO, TI SI STVORILA SVIJET–17,40(CEF BPU br.2)
209. Suzana Ljepava/BIH/ŽIVOT–17,38(CEF BPU br.2)
210. Nadica Ilić/R.Srbija/IZ TUNELA ISKRA ISKRI–17,20(CEF BPU br.2)
211. Đurđija Peruničić/R. Srbija/KRILA NEPOZNATE PTICE–17,16(CEF BPU br.2)
212. Ivana Anđelić/Crna Gora/PAD U AMBIS–17.15
213. Dragica Križanac / Holandija / 2020–17,03
214. Valentina Kavazović/BIH /STAZA–17,03(CEF BPU br.1)
215. Muhedin Glogić/USA/KAŽI MENI RODNI KRAJU–16,87(CEF BPU br.2)
216. Ljiljana Loli Živković/R. Srbija /NEPROCENJIVA MOĆ BOJA–16,82(CEF BPU br.2)
217. Vlado Ećim/Australija/ZOV ZAVIČAJA–16,67(CEF BPU br.2)
218. Ružica Todorović/R. Hrvatska /SMARAGDNA LJEPOTICA–16,62(CEF BPU br.2)
219. Robert Dunik/R. Hrvatska /RESETIRANJE–16,62(CEF BPU br.2)
220. Nebojša Stanojković/R.Srbija/DA LI VERUJEŠ–16,54(CEF BPU br.2)
221. Kemal Ljevaković/BiH/EPITALAM & SVADBENA PJESMA–16,36
222. Sara Markišić/Crna Gora /ZAPITAH SE–16,35(CEF BPU br.1)
223. Radica Popović/R.Srbija/KLUPA–16,32(CEF BPU br.1)
224. Ensar Bukarić/BiH/GODINA KOJA JE PROGUTALA LASTAVICE–16,31
225. Snežana Živanović/R.Srbija/NEIZBRISIVO–16,24(CEF BPU br.1)
226. Dragan Mitić / Slovenija/LOPTA–16,01
227. Keti Mijolović/R. Hrvatska /JEDAN DAN–15,72(CEF BPU br.1)
228. Bojana Kulidžan Gromović/R. Srbija /VINO–15,58(CEF BPU br.1)
229. Slavica Bakšaj / R.Hrvatska / TI SI MOJ STIH–15,52
230. Ena Ćorović/BIH /SNIJEG–15,58(CEF BPU br.1)
231. Milena Zlateska/R.Hrvatska / S DRUGE STRANE-15,40
232. Josip Grabušić/R.Hrvatska / MLADOST–15,37
233. Sadije Aliti/ S.Makedonija/NE MRZIM TE–15,36(CEF BPU br.1)
234. Dean Plazonić/R.Hrvatska /U SEBE VJEROVATI-15,27(CEF BPU br.1)
235. Srba Đorđević/R. Srbija/ZABORAVI–15,26(CEF BPU br.1)
236. Milan Novak/R.Hrvatska/ČESTICE–15,23 (CEF BPU br.1)
237. Branka Blagojević/BIH/OGOLJENA DO SRŽI–15,22(CEF BPU br.1)
238. Marija Simonoska / R.S.Makedonija/ TAMUO NEGDJE–14,91
239. Mirzeta Memišević-Hodžić/BIH/ZVIJEZDA SI, ZEMLJO, JEDINA–14,88(CEF BPU br.1)
240. Mustafa Jelovac/BIH /DVOLIČNOST–14,77(CEF BPU br.1)
241. Esma Muratović /BiH/ČVOR–14,57(CEF BPU br.1)
242. Ademir Ado Halilović / BiH / ALČAK–14,51
243. Radmila Šandor/R. Srbija /VREME JE DA SE POĐE–14,49(CEF BPU br.1)
244. Ema Atanasovska/S. Makedonija /DAN KAD TE VOLIM–14,48(CEF BPU br.1)
245. Dragan Nedimović / R.Srbija / DOĐI I PROČITAĆU TI NEKU PESMU–14,36
246. Davorka Jurčević Čerkez/BIH /SUSRET–14,17(CEF BPU br.1)
247. Miroslav Gudović/R.Srbija /KORACI–14,07(CEF BPU br.1)

 

 

Naslovna 3 ciklus fb

 

KNSINFO/27.12.2020.G.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica