Odvojena Stvarnost (Separate Reality) is a post-punk noise-rock band from Novi Sad, Serbia
The band was formed in the early nineties. They released 2 studio albums and were active in concerts until 2001.
The band took a break until 2013 and realized their third album in a slightly changed line-up.
2016.work on their fourth album.
2019.finishes
material for a new album simply called ENOUGH! Post-punk, punk-noise cannonade that
together with the texts it makes a review of SEPARATE REALITY on ours
social, political, moral and every other bilge in which we live.
2020.-Separate Reality works in lineup (Djordje-guitar, vocals, Vasa-drum, Gogabas, Olivera-guitar).

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica