XXIII Međunarodni sajam knjiga i učila, Sarajevo / 2011.

 Sjene izgubljenog vremena

NA RUBU AMBISA


Vjetar je puhao snažno, dižući bačene papire starih novina sa gradskih ulica. Na trenutke potpuno bi utihnuo, pa bi ponovo nervozno tresao grane na stablima i okretao limene pjetliće na krovovima kuća.

Ljudi su se odavno sklonili u domove, a Adem K. je s gorčinom u grlu koračao trošnim trotoarom jedne sporedne ulice. U glavi mu se vrzmalo mnoštvo misli i nije mogao shvatiti -zašto je baš on, zajedno s još nekoliko nesretnika, dobio otkaz na poslu? Bio je zaposlen u novinskoj kući i nije vjerovao u direktorovo obrazloženje da je firma prinuđena smanjiti broj zaposlenih zbog finansijskih poteškoća, jer znao je da nikada nije bilo bolje.

foto 101

Dijaspora u fokusu je program KNS–a koji ima za cilj ostvariti komunikaciju sa BiH-dijasporom umjetničkog afiniteta radi razmene iskustava i suradnje. Zasigurno da postoje neraskidive veze koje teže konstruktivnoj komunikaciji i traže angažman u konkretnim programskim oblicima, bez obzira na udaljenost, jer je u današnjem modernom svijetu razvijene tehnologije, ta relacija relativizirana. Nastoji se prevashodno ostvariti kontinuiran kontakt i kvalitetno informisanje sa obje strane, što je baza za iznalaženje formi i oblika programske saradnje.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica