USMENO PJESNIŠTVO BOŠNJAKA - Enes Kujundžić
Ovaj tekst predstavlja izbor fragmenata iz uvoda u knjigu Enesa Kujundžića "Narodna književnost Bošnjaka"

 Avdo Medjedovic

Avdo Međedović

Narodna književnost Bošnjaka dio je njihovog ukupnog duhovnog nasljeđa koje je, sa promjenljivom srećom, bilo sakupljano i istraživano naročito krajem devetnaestog i u prvoj polovini dvadesetog stoljeća često i bez atribucije imena naroda kome pripada. Promjenljive društveno-političke okolnosti, opća nesigurnost, povremeni genocidni pogromi nad pripadnicima ovoga naroda utjecali su na to da ovaj segment sveukupnih civilizacijskog habitusa Bosne i Hercegovine zadugo ne bude prihvaćen kao prirodna i sama po sebi razumljiva kulturološka i naučna činjenica.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica