APLIKACIJE - KONKURS MOST PJESNIKA 2022

 1. Denis Dželić / Danska - MOST PJESNIKA
2. Muhamed Zlatan Hrenovica / BiH– MOST ILI DUGA
3. Ibrahim Osmanbašić / BiH – DOK MULJ MILJACKA NOSI
4. Vahid Bušatlić / BiH - MOST
5. Alma Buljubašić Maglić / Danska- PJESNICI NE UMIRU
6. Mirjana Tomović /BiH – MOST NA ŽEPI
7. Zorica / Srbija – MOST PJESNIKA NA MILJACKI
8. Mirjana Širbegović /R.Hrvatska -
9. Mehmed Meša Delić / Njemačka – PJESNIČKI MOST
10. Zumber Muratović / BiH - MOST PJESNIKA
11. Nediba Blažević - MOST PJESNIKA
12. Esma Lukač Muratović / BiH  - PJESNIČKI MOST (SPASA)
13. Ana Christen / BiH - MOST PJESNIKA
14. Dušan Stojković / R. Srbija / DOK SU KA NEBU LETELI GRADOVI, MOSTOVI I LJUDI
15. Maid Čorbić / BiH - MOSTOVI SADAŠNJICE I BUDUĆNOSTI

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica