12. KNS Međunarodni književni susreti - 2023  / Spisak aplikacija:

1. Dušan Stojković / R. Srbija 1
2. Jelena Sarić Cvetković 2
3. Jadranka Varga / R. Hrvatska 3
4. Mehmed Meša Delić / Njemačka 4
5. Biserka Pl. Vuković / Hr / 5
6. Stojan Knez/ Slovenija 6
7. Bajram Neljković / BiH 7
8. Belinda Sipkoska Gaštarova / Severna Makedonija 8
9. Ajla Doljančić / BiH 9
10. Miloš Beloica / Crna Gora. 10
11. Šehdo Bošnjak / BiH 11
12. Tanje Petković / R. Srbija 12
13. Dinko Osmančević / BiH 13
14. Duško Nedović / Crna Gora 14
15. Damir Jurinčić / R. Hrvatska 15
16. Denis Dželić / Danska 16
17. Dragomir Dragan Popadi / Crna Gora 17
18. Ljubenko Zvizdić / R. Srbija 18
19. Edin Morić Kinkel / Španija 19
20. Mirza Pinjić / BiH 20
21. Zdenka Mlikota / BiH 21
22. Željka Jotanović / Slovenija 22
23. Emir Aljović / R. Srbija 23
24. Đurdija Peruničić / R. Srbija 24
25. Sanja Rotim / Italija 25
26. Lana Anastasijević / R. Srbija 26
27. Esma Lukač Muratović / BiH 27
28. Sadije Haliti / Severna Makedonija 28
29. Duška Kontić / R. Srbija 29
30. Jasmina Jajčević Pudar / R. Srbija 30
31. Milan Čorak / R. Hrvatska 31
32. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH 32
33. Vildana Stanišić / BiH 33
34. Senada Užičanin / BiH 34
35. Gordana Sarić / Crna Gora 35
36. Luka Bošković / BiH 36
37. Danijela Ćorović / Češka Republika. 37
38. Luka Kuzmanović / Poljska 38
39. Dragoslav Bato Babic / R. Srbija 39
40. Nihad Ćosić / BiH 40
41. Samira Doljančić / BiH 41
42. Tamara Dragić / BiH 42
43. Medina Jašarević / BiH 43
44. Stevan Šarčević / R. Srbija 44
45. Borislav Batin / R. Srbija 45
46. Azra Sarač / R. Srbija 46
47. Stjepan Crnić / R. Hrvatska 47
48. Miro Kasipović / R. Hrvatska 48

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica