Milorad Kostić: ZNANSTVENA DILEMA: SEOBA SLAVENA ILI AVARSKA DRŽAVA//www.bosliterni.ba

Hamza Hamzabegović 202

Historijski analitičar Hamza Hamzabegović nudi novu znanstvenu argumentaciju naše zajedničke prošlosti. Hamzabegović, Radimlja 2022.//www.bosliterni.ba

            U postkomunističkom razdoblju većina naroda Balkana i jugoistočne Europe daju svoje viđenje „prošlosti“, a paralelno negirajući ulogu drugih naroda koji kao da nisu imali nikakvog udjela u tome. Povijest postaje predmet historičara revizionista koji odbacuju ili negiraju čitave njene segmente. To, dakako, ulazi u etnonacionalizam pošto se drugim narodima negira njihov očigledni historicitet.

            Kod vjerski motivirane agitacije mjestimično dolazi i do apsurdne negacije dijela vlastite prošlosti, jer oni smatraju da je bila herezna pa zato za vjerske ciljeve neprihvatljiva. Očito, etnonacionalisti  potenciraju da u društvu imaju povlašten i ekskluzivniji položaj, dok  ostalom stanovništvu pokušavaju negirati i osporiti osnovna demokratska prava.

Piše: historičar Milorad Kostić

            O problematičnosti ličnog i kolektivnog identiteta, što je veoma kompleksna tema, razmišlja i dr. Ivo Komšić, književnik i bivši gradonačelnik Sarajeva:

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica