Artfest Plakat 103

Program festivala

01.07. srijeda
Sala MZ “Grbavica 1”, Hamdije Čemerlića 49; Sarajevo;

18.00 Otvaranje festivala: Izložba slika i fotografija:

Amer Mešić (fotografija)
Amina Bečić (fotografija)
Nermina Serhatlić (slikarstvo)
Amra Kahrimanović (slikarstvo)

Apl 1

Artfest-programska profilizacija

ARTFEST 2008 – ciljevi:

- Promocija manifestacije koja bi trebala postati tradicionalna ljetna manifestacija u Kantonu i gradu Sarajevu, a koja bi se odvijala djelom na otvorenom a djelom u zatvorenom prostoru, zavisno od programskog sadržaja, krajem mjeseca juna i promovisala umjetničko stvaralaštvo mladih umjetnika;

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica