Jure Drljepan

Jure Drljepan. (Slovenija) Poeziju piše već u osnovnoj školi, a ozbiljnije od gimnazijskih dana u Osijeku s objavama u školskom biltenu. Kasnije je objavljivao svoje pjesme u različitim časopisima i revijama u Sloveniji kao što su Mentor, Fontana, Primorska srečanja, Hotenja, Odsevanja, Vpogled, Lirikon, Locutio i Paralele (koje je duže vrijeme i uređivao kao glavni urednik).

Učesnik je brojnih književnih susreta, nastupao je na mnogobrojnim književnim večerima i drugim kulturnim priredbama te na radiju i televiziji. Bavi se i prevođenjem iz slovenskog na hrvatski, bosanski i srpski jezik i obratno. Od početka je učesnik i Novosarajevskih književnih susreta.


Njegove pjesme su objavljene u pjesničkom almanahu Pejzaži čuda / Krajine čudes – objavljenom 1988 godine povodom 10. godišnjice susreta pjesnika i pisaca drugih naroda, koji žive u Sloveniji, i u almanahu Sosed tvojega brega - objavljenom 1998 godine povodom 20. godišnjice tih susreta te u redovnim godišnjim zbornicima tih susreta. Njegove pjesme su predstavljene i u svim zbornicima 1998 je izdavačka kuća Emonica izdala njegovu dvojezičnu (hrvatsko – slovensku) pjesničko zbirku Uklesan u slova / V črke vklesan.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica