jusuf dzafic

Jusuf Džafić je rođen 1991. godine u Bijeljini. Završio je Osnovnu školu Sveti Sava 2006. godine u Bijeljini i gimnaziju Behram-begovu medresu u Tuzli 2010. godine. Upisuje se 2011. godine u Kairu na prestižni univerzitet El-Azharu na Šerijatsko-pravni fakultet, odsjek Šerijatsko pravo. 


Aktivan je na spisateljskom polju. Do sada je napisao i objavio, u 7 novina, 7 web portala, te 3 književne zbirke, oko 190 bibliografskih jedinica iz različitih oblasti: historija, islamistika, lingvistika, politika i politikologija, prevodilaštvo, poezija, proza, intervjui, prikazi, reportaže, kratke novinarske vijesti i sl. Ti radovi su preuzeti i objavljeni oko 350 puta na oko 60 web stranica.
Još kao učenik prvog razreda Medrese počeo je da piše za Misak, list učenika Behram-begove medrese. Bio je i lektor dotičnog lista u toku školske 2009/10 godine. Od 2010. godine postaje dio redakcije Zemana, biltena Medžlisa islamske zajednice Bijeljina. Od 2011. do 2012. godine je bio lektor i zamjenik glavnog i odgovornog urednika Glasnika, lista ASBiHEG (Asocijacija studenata BiH u Egiptu). List je bio na bosanskom jeziku i imao tiraž od 11 000 primjeraka u elektronskoj formi. Godine 2011. postaje dopisnik SAFF-a, informativnog islamskog časopisa, a od 2013. godine počinje pisati znanstvene članke za Glasnik Rijaseta IZ u BiH. Dosada je u Glasniku objavio 5 naučnih radova iz oblasti historije. Član je i redakcije Glasa BiH, popularno-znanstvenog časopisa u nakladi ASBiHEG, jedinog bosanskohercegovačkog lista na arapskom jeziku danas. Prvi broj lista je izašao marta 2013. godine. Povremeno piše i za Preporod, informativno glasilo Rijaseta IZ u BiH.
Takođe, piše i prevodi povremeno i za sljedeće web portale: islam-iman.com, www.akos.ba, www.bošnjaci.net, www.saff.ba, preporodbn.com, mizbijeljina.ba, preporod.com.

Pored pokojeg proznog rada, Jusuf Džafić piše i poeziju. Njegove pjesme su objavljivane u okviru konkursa u zbirkama radova učesnika Novosarajevskih književnih susreta: Duhovna konekcija, objavljene 2011. godine i Izvan dometa, objavljene 2013. godine. Učestvovao je na petim i šestim međunarodnim Novosarajevskim književnim susretima 2011. godine, odnosno 2013. godine. Prošao je i na konkursu udruženja Metamorfoza iz Sarajeva za zajedničku zbirku mladih autora sa prostora BiH - Antikvarnica Stihova, objavljenu 2015. godine. Tako su se njegove 4 pjesme našle u zajedničkoj zbirci među 96 najboljih pjesama od 42 autora. Neke njegove pjesme su objavljene i u časopisu Glasnik, listu ASBiHEG. Ovo je njegova prva pjesnička zbirka.


Govori arapski i engleski jezik, služi se turskim i osmanskim turskim jezikom, a posjeduje pasivno znanje njemačkog, latinskog i španskog jezika.
Pored ove pjesničke zbirke, Jusuf Džafić je napisao još dvije knjige. Obje knjige su vezane za historiju BiH.

Napisao je knjigu iz oblasti osmanske historije BiH pod imenom Evlija Čelebija o Bošnjacima, koja se bavi doprinosom Evlije Čelebije i njegovog Putopisa bosanskoj i bošnjačkoj historiografiji. Prvo izdanje knjige je objavljeno u 17 dijelova u časopisu SAFF i na web portalu SAFF-a, u razdoblju od novembra 2013. godine do oktobra 2014. godine. Drugo izdanje knjige je objavljeno u 20 dijelova na web portalima preporodbn.com i www.akos.ba . Prvo štampano izdanje bi trebalo da bude objavljeno 2015. godine.


Preveo je i napisao komentar za monografiju Emira Ahmeda Hajdera Šihabija o Ahmed-paši Džezzaru Pervanu Bošnjaku, dugogodišnjem namjesniku Akke (1775-1804) bošnjačkog porijekla: Kazivanje o Ahmed-paši el-Džezzaru. Egipat, Šam i doživljaji sa Napoleonom Bonapartom. Djelo će se 2015. godine pojaviti u nakladi MIZ Trebinje.

Takođe, objavio je i 10-ak znanstvenih studija i istraživanja iz oblasti historije, uglavnom glede bosansko-egipatskih veza, u Glasniku Rijaseta IZ, Saffu i časopisu Savt el-Busna ve el-Hersek na arapskom jeziku.

Istakao se i na polju amaterskog filma 2010. godine prolaskom u finale na Faith Shorts, svjetskom međureligijskom takmičenju u kratkom filmu u organizaciji Tony Blair Foundation. Bio je reditelj 3-minutnog filma na temu „Moja vjera me inspiriše“.

Kao student šerijatskog prava, odnosno teologije, 2014. godine je učestvovao na seminaru Izgradnja građanskog društva kroz međureligijski dijalog u Bihaću u organizaciji MRV u BiH. Sudjelovao je na više debata međureligijske prirode. Zabilježio je desetine gostovanja na islamskim globalnim satelitskim televizijama – TV Iqraa (Ikre) i TV Huda na engleskom jeziku, te TV Feth na arapskom jeziku.

Kao honorani imam imao je priliku da se bavi društvenim i volonterskim radom u zajednici, prilikom čega je učestvovao u realizaciji nekoliko projekata.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica