STIHOVIMA KROZ MAŠTOVITE SLIKE MLADOSTI I ZRELOSTI

Beisa ROMANIĆ, ŽIVOT JE KALEIDOSKOP
Panonijapres, Novi Sad, 2021.

Knjiga poezije – prvenac Beise Romanić (1946, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina), koja živi i piše u Novom Sadu, ugledala je svoje svetlo ove godine 2021.
Knjiga je posvećena Pesnikinjinoj majci Vasviji: „Još uvek sam u Tvom krilu majko, /
slušam otkucaje najplemenitijeg srca. / Podrhtavam i treperim kao jasika trepetika... / U
knjigu su uneti značenje i lepota umeća književnog izraza u pisanju poezije... Pesnikinjina
disanja dušom od svile.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica