Primljene aplikacije do 31.3.2023.
 
12.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI 2023
 
1. Abir Hadžić / BiH  56
2. Adnan Sijarić / BiH 98
3. Ajla Doljančić / BiH 9
4. Aleksandra Kostić / BiH 86
5. Alisa Hamza Alijević / Luksemburg 59
6. Anita Kahrović / R. Srbija 51
7. Azemina Dokaza Klobodanović / BiH 32
8. Azra Sarač / R. Srbija 46
9. Bajram Neljković / BiH 7
10. Belinda Sipkoska Gaštarova / Severna Makedonija 8
 
11. Biserka Pl. Vuković / R. Hrvatska 5
12. Borislav Batin / R. Srbija 45
13. Dalida Lustig / Njemačka 55
14. Damir Jurinčić / R. Hrvatska 15
15. Danica Pardo / R. Slovenija 75
16. Danijela Ćorović  / Češka Republika. 37
17. Denis Dželić / Danska 16
18. Dinko Osmančević / BiH 13
19. Dragomir Dragan Popadi / Crna Gora 17
20. Dragoslav Bato Babic / R. Srbija 39
21. Dušan Stojković / R. Srbija 1
22. Duška Kontić / R. Srbija 29
23. Duško Nedović / Crna Gora 14
24. Đurdija Peruničić / R. Srbija 24
25. Edin Morić Kinkel / Španija 19
26. Edina Heldić - Smailagić / BiH 61
27. Emir Aljović / R. Srbija 23
28. Ernesa Koljenović / R. Kosovo 52
29. Esma Lukač Muratović / BiH 27
30. Faik Hadrović / BiH 104
31. Franc Gombač / R. Slovenija 74
32. Gordana Sarić / Crna Gora 35 
33. Hakija Bašalić / BiH 84
34. Helena Pirih Rosa  / R. Slovenija 76
35. Helena Plahćinski / R. Srbija  58
36. Igbala Šaćirović / BiH 87
37. Ilda Arnautović / BiH 92
38. Ismet Bekrić / R. Slovenija 83
39. Ivko Spetič Magajna / R. Slovenija 72
40. Jadranka Varga / R. Hrvatska 3
41. Jasmina Jajčević Pudar / R. Srbija 30
42. Jelena Kovačev / R. Srbija   93
43. Jelena Sarić Cvetković R. Srbija 2
44. Jelena Stanojčić / R. Hrvatska 49
45. Jerica Strle / R. Slovenija 77
46. Katarina Zadrija / R. Hrvatska  68
47. Lana Anastasijević / R. Srbija 26
48. Latinka Zlatna / Bugarska 96
49. Lucija Beguš / R. Slovenija 78
50. Luka Bošković / BiH 36
51. Luka Kuzmanović / Poljska 38
52. Ljubenko Zvizdić / R. Srbija 18
53. Ljubica Žikić / R. Srbija  70
54. Medina Jašarević / BiH 43
55. Mehmed Meša Delić / Njemačka 4
56. Meho Jakupović / UK 66
57. Milan Čorak / R. Hrvatska 31
58. Milica Prole Honđo / BiH 62
59. Milorad Kostić / BiH 88
60. Miloš Beloica / Crna Gora. 10
61. Miro Kasipović / R. Hrvatska 48
62. Miroslava Badarevska / Severna Makedonja 100
63. Mirza Pinjić / BiH 20
64. Monika Povšič / R. Slovenija 79
65. Nađa Gombač / R. Slovenija 80
66. Nataša Križanić / USA 101
67. Nihad Ćosić / BiH 40
68. Nihad Mešić River / BiH 60
69. Nur Sadia / Njemačka  57
70. Nusret Agovićč / USA 85
71. Ognjenka Kalajdžić / Švedska 54
72. Patrik Tomšič / R. Slovenija 82
73. Rada Mladenović / R. Srbija  71
74. Ramiz Velagić / R. Slovenija 89
75. Rasema Begić  / BiH 103
76. Razija Buharalija / BiH  73
77. Renata Karadžić / Belgija 64
78. Sabaheta Eta  Mersimi/ Sjeverna Makedonija  90
79. Sadije Haliti / Severna Makedonija 28
80. Samira Doljančić / BiH 41
81. Sandra Zec / R. Srbija   102
82. Sanja Rotim / Italija 25
83. Semira Jakupović / UK  65
84. Senada Užičanin / BiH 34
85. Slavica D. Damnjanović Saša / R. Srbija   91
86. Stevan Šarčević / R. Srbija 44
87. Stjepan Crnić / R. Hrvatska 47
88. Stojan Knez/ Slovenija 6
89. Sulejman Aličković / Luksemburg 50
90. Šehdo Bošnjak / BiH 11
91. Tamara Dragić / BiH 42
92. Tanje Petković / R. Srbija 12
93. Teja Logar Morano / R. Slovenija 81
94. Vahid  Bušatlić / BiH 99
95. Vahida Balta / BiH 69
96. Valentina Kavazović / BiH 63
97. Valentina Stefanova Jotova / Bugarska 94
98. Vanja Angelova / Bugarska  95
99. Vera Radosavljević / R. Srbija 97
100. Vildana Stanišić / BiH 33
101. Zdenka Mlikota / BiH  21
102. Zehra Alić / BiH / 53
103. Zumber Muratović / BiH 67
104. Željka Jotanović / Slovenija 22

 

KNSINFO/ 31.3.2023.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica