JAVNI POZIV: KNS KLUB EVROPA / BR.2

- ZBIRKA POEZIJE SARADNIKA KNS-a - 

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) organizuje 2.Međunarodnu poetsku manifestaciju „KNS KLUB EVROPA – 2023“. Javni poziv za prijavu poetskih radova otvoren je do 3.06.–01.07.2023. godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:

Otvaranje afirmativnog prostora i verifikacija kvaliteta pjesničke kreacije saradnika Udruženja za kulturu-Nova svjetlost (KNS)

– popularizacija pisane riječi;

– afirmacija poetske kreacije svi generacija;

– regionalna saradnja pjesnika;

Organizator manifestacije „KNS KLUB EVROPA / BR.2“ raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijavu radova i učešće u programu manifestacije

Uvjeti za prijavu:

I) OPĆI UVJETI:

A) Autorski rad/radovi (pjesme)

1. Da je autor saradnik Udruženja za kulturu- Nova svjetlost (KNS) i da su mu radovi već objavljivani u izdavaštvu KNS-a;

2. da je rad autorsko djelo;

3. da tekst ne sadrži vulgarizme;

4. da tekst nije uvrijedljivog sadržaja;

5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme;

6. rad može biti i objavljivan – ali da nije štampana od strane kNS-a;

 

B) Tema, broj i obim radova:

a) Tema je slobodna.

b) Autori mogu aplicirati maksimalno dvije pjesme

c) Obim: do 60 stihova.

C) Podaci o autoru:

Uz radove autorica/autor navode podatke:

1. ime i prezime

2. godina rođenja

3. grad i država stanovanja

II) KATEGORIJE

A) lokalitet

-Pjesnici sa Balkana i šire.

B) starosna dob

1. mladi autori: da su napunili 17 godina;

2. slobodna kategorija

 

III) ROK ZA SLANJE RADOVA

– putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt tel. 00387 61 524 505

Javni poziv je otvoren do 01.07.2023. godine.

 

IV) SELEKCIJA RADOVA ZA ZAJEDNIČKU ZBIRKU

– Izbor prispjelih poetskih i proznih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku "Zagrljaj stihova (II)" izvršit će selektori, čija imena bit će objavljena sa rezultatima javnog poziva.

– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

- Za izabrane radove predviđena su zahvalnice; priznanja; uvrštavanje u tradicionalnu zajedničku zbirku i program manifestacije.

– Promocija zbirke i dodjela priznanja planira se u sklopu programa „12.KNS Međunarodni književni susreti – 2023“ u petak 4. avgusta, 2023.godine u Sarajevu.

Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 15.07.2023. god.

 

V) OPĆE NAPOMENE

– Lektorisani tekstovi se šalju u Word formatu – *doc ili *docx.

– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).

– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž

– Organizator ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.

– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.

– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.

– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prava da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.

          

Ibrahim Osmanbašić

predsjednik udruženje KNS

Sarajevo, 2.6.2023.godine

KNS KLUB Evropa 2 a

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica