KONKURS: MLADOST PIŠE STIHOVE-2024
Sarajevo, BiH


Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) raspisuje konkurs „MLADOST PIŠE STIHOVE-2024“ u sklopu međunarodnu kulturnu manifestaciju „13.KNS Međunarodni književni susreti-2024″. Konkurs za prijavu poetskih autorskih radova učenika osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini otvoren je do 15.06.2024. godine.


CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
– popularizacija pisane riječi među mladima;
– afirmacija književnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola;
– podrška maladim talentima;

- štampanje zajedničke zbirke;


Organizator programa „MLADOST PIŠE STIHOVE-2024“ raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu radova i učešće u programu manifestacije
Uvjeti za prijavu:


I) OPĆI UVJETI:
A) Autorski rad/radovi (pjesme)
1. da je rad autorsko djelo;
2. da tekst ne sadrži vulgarizme;
4. da tekst nije uvredljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
- maksimalno dvije pjesme / obim: do 40 stihova;

C) Podaci o autoru:
Uz radove autorica/autor navode podatke:
1. ime i prezime
2. godina rođenja
3. škola i grad stanovanja
4. kontakt
5. kraća biografija
6. prigodna fotografija (nije obavezna).

D) starosna dob
1. učenici osnovne škole
2. učenici srednje škole

II) ROK ZA SLANJE RADOVA
– putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontakt tel. 00387 61 524 505
Konkurs je otvoren do 15.06.2024. godine.

III) IZBOR RADOVA ZA ZAJEDNIČKU ZBIRKU
– Izbor prispjelih poetskih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će selektor (-i), čija imena bit će objavljena sa rezultatima javnog poziva.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.
- Za izabrane radove predviđena su zahvalnice; priznanja; uvrštavanje u tradicionalnu zajedničku zbirku i program manifestacije.
- Radovi se šalju na jednom od jezika govornog područja BiH, a zbirka se štampa na bosanskom jeziku.
– Promocija zajedničke zbirke učenika planira se u subotu 3. avgusta, 2024. godine u Sarajevu, o čemu će se organizator blagovremeno oglasiti.
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 1.07.2024. god.


IV) OPĆE NAPOMENE
– Lektorisani tekstovi se šalju u Word formatu – *doc ili *docx.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).
– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž
– Organizator ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih pjesama na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Učešćem na konkursu svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator uslijed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prva da izmjeni programa ili odgodi održavanja manifestacije.


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženje KNS


Sarajevo, 25.3.2024.godine

kns 200

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica