fokus A1

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
www.kns.ba

Javni poziv
1. LIKOVNI FESTIVAL „FOKUS"
9.-10.3.2019.g./ Sarajevo, BiH

Moto festivala - “FRAGMENTARIJ”

Udruženje za kulturu–Nova svjetlost (KNS) od 9.–10.3.2019.godine organizuje kulturnu manifestaciju "1. LIKOVNI FESTIVAL „FOKUS". Javni poziv za prijavu autorskih radova otvoren je do 4.3.2019.godine.

CILJEVI FESTIVALA SU:
- popularizacija likovne umjetnosti
– afirmacija likovnog stvaralaštva mladih autora
– prezentacija likovnog stvaralaštva bh. autora

Organizator manifestacije "1.LIKOVNI FESTIVAL „FOKUS“ raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu autorskih radova za učešće u programu festivala :

I) OPĆI UVJETI
- Da je autor(-ica) državljanin BiH,
- Da je autor(-ica) punoljetan/-a.

II) AUTORSKI RAD I SLANJE APLIKACIJE
A) AUTORSKI RAD 
- da je rad autorsko djelo
- da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.
B) DIMENZIJE RADA, IZRAŽAJNA TEHNIKA
- Maksimalna dinemzija: 90X80cm
- Izražajna tehnika: sve slikarske (akvarel, tuš, akrilik i dr.) i grafičke.
C) TEMA: Slobodna 
D) BRAJ RADOVA:
- Autori mogu aplicirati sa maksimalno dva rada.
F) SLANJE APLIKACIJA:
- Autorski rad potrebno je fotografisati i poslati putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Fotografija treba da je minimalno 500X500 piksela

III) PODACI O AUTORU
Uz radove autor (-ica) navodi podatke:
1. ime i prezime
2. godina rođenja
3. adresa stanovanja (dovoljno grad ili mjesto)
4.kontakt telefon
4. kraća biografija
5. prigodna fotografija (nije obavezna).

IV) ROK ZA APLICIRANJE
Javni poziv je otvoren do 4.3.2019. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA
– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje na zajedničku izložbu vrši stručni žiri.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.
– Spisak izabranih radova bit će do 5.3.2018.godine objavljen na web-stranici udruženja
– Za izabrane radove predviđeno je: a) učešće autora (-ice) na likovnoj radionici 9.3.2019.g. u 11:00 sati;
b) izlaganje rada na zajedničkoj izložbu 09.-10.3.2018.god.

Napomena:
1.Zajednička izložba biće održana 9.–10.3.2019. godine u “Centru za mlade – Novo Sarajevo“, ul.Kemala Kapetaovića 17. Autori obezbjeđuju dopremanje radova na mjesto održavanja izložbe i njihovo preuzeimanje nakon završetka manifestacije. 
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već se vrši odabir za prezentaciju.
4. Dodatne informacije na tel.: 061 524 505

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja
Sarajevo, 18.2.2019.god.

Pokrovitelj festivala je Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Sarajevo.

fondacija logo

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica