PROGRAM - 11.KNS Međunarodni književni susreti 2022

 11.KNS Međunarodnih književnih susreta-2022.

Četvrtak, 4.8.2022. godine / Privredni grad "Skenderija", ul. Terezija bb , Sarajevo

15:00 sati: Balkanska pjesnička unija (KNS, Sarajevo) - Ibrahim Osmanbašić, Ajla Osmanović ;  Kultura snova (Sarajevo-Zagreb) - Milorad Kostić;  Ljiljana Jerončić (R. Hrvatska) ;

16:00 sati: Mirjana Tomović /BiH/ ; Ifeta Hrnjić /BiH / ;  Ilda Arnautović / BiH / , Faik Hadrović /BiH/ ; 

17:00 sati: Enes Topalović (Norveška) - predstavljanje tri knjige ; 

18:00 sati: Mladi pjesnici - Luka Bošković (BiH) (Dobitnik „KNS PERA“– za najuspješniju mladog pjesnika Balkana, 2022.god.), 

Petak, 5.8.2022. godine / Privredni grad "Skenderija", ul. Terezija bb , Sarajevo

15:00 sati: Fatima Jamaković-Čorambegović (BiH) ; Smaragda Klino (BiH)  ; 

16:00 sati: Edin Gudić /Austrija /“BORBA“ – autobiografski spis ;
                    Branko Tomoć/Švedska/ "OD DRVARA DO LEDENOG MORA"

17:00 sati: Dženis Šaćirović (R. Srbija) ; Sulejman Aičković (Luksemburg) ;  Zerin Murić (Crna Gora) : Jelena Kovačev (R. Srbija)

18:00 sati: Zumber Muratović / BiH  (Dobitnik „KNS PERA“– za najuspješniju pjesmu, 2022.god.)
                    Esma Lukač-Muratović (BiH) ; Milica Prole Honđo  (BiH), Renata Karadžić (Belgija)

 

 

Subota, 6.8.2022. godine / "ART KUĆA SEVDAHA" , ul. Halači 5 , Sarajevo

19:00 sati / ART KUĆA SEVDAHA : Centralna manifestacija 
Promocija zbirke: DIMENZIJA PJESME
Učesnici: Autori zatupljeni u zbirci i saradnici udruženja KNS
Dodjela priznanja "KNS PERO" za 2022. godinu

* * * 

Tradicionalno priznanje "KNS PERO" se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:
1. Zumber Muratović / BiH – za najuspješniju pjesmu
2. Abid Jarić / BiH / – za najuspješniju kratku priču
3. Luka Bošković / BiH – za najuspješnijeg mladog autora
4. Zdravko Odorčić / R.Hrvatska – za međunarodnu kulturnu saradnju
5. Ibrahim Kajan / BiH – za doprinos bosanskohercegovačkoj književnosti
6. Meho Jakupović / UK – bosanskohercegovačka književna dijaspora

 12 susreti m 1

 

Podrška projektu:

KS

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

 

 

KNS/ 22.7.2022.g.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica