8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017

Na sjednici stručnog žirija održanog 15.5.2017. godine donete su odluka:

1. Konstatuje se da 233 aplikacija zadovoljvaju propozicije javnog poziva.
2. Nakon sumiranja mišljenja članova žirija usaglašen je stav da se 191 poetski i prozni rad uvrste u zajedničku zbirku sa manifestacije.
3. Ostavlja se mogućnost od deset dana da, eventualno, dođe do korekcije spiska odabranih radova, ukoliko je došlo da nenamjernih propusta u procesu evidentiranja i pregleda prispjelih radova.
4. Žiri u narednih deset dana (do 25.5.) treba da izabere do deset radova kojima će se dodjeliti POHVALA za kreativan doprinos manifestaciji.

Žiri radi u sastavu: Ibrahim Osmanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.

* * * * *
Preliminarni spisak izabranih poetskih i proznih radova za zajedničku zbirku učesnika manifestacije „PARALELNI SVJETOVI“:

1. Adis Ahmethodžić (BiH) - LICA
2. Adnan Sijarić (BiH) - BOSANSKOM ULICOM...
3. Ago Haurdić (R.Makedonija) - AMANET
4. Aleksandar Marić (R.Srbija) - STRAH
5. Aleksandra Kostić (BiH) - PRIPADANJE
6. Alem Isaković (BiH) - ŠTO NISAM RIJEKA
7. Alma Muharemović (BiH) – ZARFO
8. Almira Mraković (BiH) - NIJE TI VRIJEME
9. Altenka Sapundžieva, Latinka-Zlatna (R. Bugarska) - LJUBAVNA KANTATA
10. Amela Halilović (R.Srbija) - IME
11. Amina Hrnčić (BiH) - STARCI
12. Amir Šulić (BiH) - PROPAST ZNAČENJA
13. Amira Delić (BiH) - NOĆNO PUTOVANJE
14. Amra Salihagić (Holandija) – ŽENA
15. Ana Porenta (Slovenija) – „svaki dan treba skočiti...“
16. Anđela Andrijević (R.Srbija) - HOD PO ŽICI
17. Antonia Padovan Kralj (R.Hrvatska) - NEIZBJEŽNA
18. Armin Bolić (BiH) - ILHAMIJA
19. Armir Hodžić (BiH) - HUDHUD
20. Atina Mušić (BiH) - SREĆA
21. Avdulah Ramčilović (Austrija) - PJESNICI MIRA
22. Azemina Krehić (BiH) - ARHEOLOŠKI VODIČ KROZ SJEĆANJA
23. Belma Babić (BiH) - KRIVAC
24. Berina Spirjan (BiH) - SVE ĆE OVO BITI JUČER
25. Blaženka Jukić (R.Hrvatska) - VJERUJEM
26. Božan Vučić Božo (Crna Gora) - SAMO SU SMRTI BUDNE
27. Braho Adrović (Crna Gora) - ARABIJSKO „ZLO PROLJEĆE“
28. Branimir Šantak (Njemačka) - VAL
29. Branka Dojkić (Crna Gora) - STANI ČOVJEČE
30. Dajana Babajić - KAD ZABORAV ODSANJA SJEĆANJA
31. Damir D. Ocvirk (R.Hrvatska) - DAMASK, KOLOVOZA 2013.
32. Danijel Jovanovic (R.Srbija) - PRAZNINA
33. Delila Islamović (BiH) - PJESMA O (NE)LJUDIMA
34. Denis Dželić (Danska) - RUŽIČNJAK
35. Denis Giljević (R.Hrvatska) – BILA JEDNOM U KINU
36. Dijana Vukman (R.Hrvatska) - POLJE
37. Dragan Mučibabić (BiH) – „Spucala te ravnodušna šutnja...“
38. Đurđica Stuhlreiter (R.Hrvatska) - SVILA KIŠE
39. Đurđija Pruničić (R.Srbija) – DEO
40. Dušan Mijajlović Adski (R.Srbija) - ČUDESNA LJUBAV GOSPODINA ČUDIĆA
41. Dušan Šabić (R.Slovenija) - SLIKARKA
42. Duško Dražić (R. Srbija) - PLAMIČAK NADE
43. Džabir Sedić (BiH) - INSPIRACIJA
44. Džehva Havić (BiH) – DAN 
45. Dževad Kučukalić (BiH) - PRVA PREDIZBORNA KANDIDATURA
46. Edhem Mrđanović (Francuska) - SVJETLA PARIZA
47. Edina Heldić-Smailagić (BiH) - VAGA
48. Edita Bukva (BiH) - DVIJE UNE
49. Eldin Eminović (Holandija) - EMIGRANTOV KOFER
50. Elvira Krupić Šamlija (Francuska) - ŽIVOT 
51. Emina Džaferović (BiH) - SLIKA KAO DAR
52. Emina Vildić (BiH) - LEPTİROVO PUTOVANJE
53. Emir Bajrović (BiH) – MOM SINU
54. Enesa Mahmić (BiH) - FRIDA
55. Ensar Bukarić (BiH) - ZVIJEZDE
56. Enser Hodža (Švicarska) - KORACI ŽIVOTA
57. Ermin Lagumdžija (BiH) - BIBLIOTEKAR VAM PRIČA
58. Ervina Mila Omeragić Džanović (R.Srbija) - KAO NEKADA
59. Fehim Kajević (BiH) – Poema
60. Fehret Hrustić (BiH) - CRVENO CVIJEĆE
61. Fikret Cacan (R.Hrvatska) - BUDIMO OAZA
62. Frančeska Liebmann (Austrija) - PISMO SINU
63. Goran Džafić (R.Srbija) - GRAD SI TI
64. Gordana Vlašić (R.Hrvatska) – „Zajahat ću na konja jednoroga...“
65. Gregor Grešak (Slovenija) – „Neke sjene su se skupljale...“
66. Hanifa Ahmetašević (BiH) - STIHOVI MOJI
67. Haris Junuzović (BiH) - SOLFEGGIETTO
68. Hasan Ireiz (BiH) - SJEVER I JUG
69. Husein Ismailović (Njemačka) – IZLET 
70. Ibrahim Osmanbašić (BiH) - NEZNANO MNOŠTVO
71. Idriz Hodžić (BiH) – POPLAVLJENA BOSNA
72. Ilhan Mulalić (BiH) - DJEČACI SA ZELENIKE
73. Irena Grubišić-Čabo (R.Hrvatska) - ŠUTNJA
74. Ishak Kuljančić (BiH) - CRNA PJESMA
75. Ivan Gacina (R.Hrvatska) - TVORAC MISLI
76. Ivan Korponai (R.Slovenija) - PISAO SAM
77. Ivan Vrljić (BiH) - JESEN
78. Ivana Dičić (R.Srbija) - BEZ GLASA
79. Ivo Mijatović (R.Hrvatska) - TRAGAČ
80. Izet Čurić (Austrija) - BOŠNJACI
81. Jadranka Tarle Bojović (R.Hrvatska) - OBRAZI
82. Jakub Džafić (BiH) - STVARANJE
83. Jasmin Ibranović (BiH) – NA DŽENAZI
84. Jelena Radmilović (BiH) - FEMME FATALE
85. Jelena Ristić (R.Srbija) - HUMUS
86. Julijana Marinkovik (R.Makedonija) - NEISKAZIVO
87. Jusuf Džafić (BiH) - NEKAD U DJETINJSTVU
88. Kaja Pančić Milenković (R.Srbija) - GDE BI STID SAZIDAO ZID
89. Kasim Susak Keke (BiH) - BISERI PLIVE
90. Kemal Handan (SAD) - SARA-SAJONARA
91. Kemal Ljevaković (BiH) - OD BEGA DO MLINA
92. Kristijan Modrušan (R.Hrvatska) - OGLEDALO
93. Kristina Gadže (BiH) - STATIST ŽIVOTA
94. Lana Papić (R.Srbija) - ŽELJA NEJAKA
95. Larisa Softić-Gasal (BiH) - KRUGOVI
96. Laura R. Eckman (SAD/BiH) - RIZNICA SJEĆANJA
97. Lenka Kuhar Danjhelova (Češka republika) - PISMO MOJOJ BRAĆI
98. Ljiljana Pantelić Novaković (R.Srbija) - DANONOĆNO
99. Ljiljana Živković (R.Srbija) - KAKO SE SAMO SJETIO IMENA PALOMA?
100. Ljubinka Doneva (Makedonija) - PITANJE
101. Maja Međedović (BiH) - DEPRESIJA
102. Majda Fradelić (R.Hrvatska) - DALEKO NEGDJE
103. Marina Brkić (BiH) - ZABAVLJAČ
104. Marko Stanojević (R.Srbija) - METAFORA PATNJE
105. Marta Glowatzky Novosel (R.Hrvatska) - SREĆA
106. Mehmed Meša Delić (Njemačka) - ELEGIJA
107. Mehmedin Nezirović (BiH) - MALO DOBRE POEZIJE
108. Meho Jakupović (UK) – NE, NISAM DOBRO
109. Mejrema Velić-Mešanović (Austrija) – UHO BI ZAGLUHLO
110. Melanka Melanija Bulat (R.Hrvatska) - ORHIDEJA
111. Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH) - BRILIJANTNI USPON DO MANEKENA
112. Mesud Prolić (Njemačka) - MOSTAR
113. Milan Ilić (R.Hrvatska) - REKAO SI
114. Milena Jacanović (R.Srbija) - POSTOJIM DA VOLIM
115. Milijana Jovanović (R.Srbija) - MAJDAN
116. Miloje Veljović (R.Srbija) - GODINE IDU
117. Milorad Kostić (BiH) - SANJALA JE LJUBIČICE
118. Miodrag Čabarkapa (Crna Gora) - VRISAK ZIME
119. Mira Rakanović (R.Srbija) - ŠAPAT ŽIVOTA
120. Mirela Bašić (BiH) - MULTIVERZUM
121. Mirjana Bošnjak (R.Srbija) - KAD GODINE…
122. Mirjana Jerotić (Slovenija) - O ČEMU SANJA MARIJA, KADA JE SREĆNA ŽENA
123. Mirjana Marković (R.Srbija) - GRAM SREĆE
124. Mirjana Mikulec (R.Hrvatska) - NEISPRIČANE PRIČE
125. Mirjana Tomović (BiH) - SUD VREMENA
126. Miroslava Kućančanin (R.Srbija) - KRIV BEZ KRIVICE
127. Mirsada Murtić - Bosna i Hercegovina -DUŠA SANJALICA
128. Mirveta Islamović (Švedska) - LJUBAV
129. Mubera Isanović (BiH) - OSTALA SAM DUŽNA
130. Munira Kovač-Devlić (BiH) - IZGUBLJENE DUŠE
131. Mustafa Jelovac (BiH) - VIDJEH ČUH OSJETIH
132. Nada Vučičić (R.Hrvatska) - PRED LJETO 2016
133. Nataša Egumenovska (R.Makedonija) - PUT PREMA SUNCU
134. Nebojša Stanojković Brka (R.Srbija) – U POSTU
135. Nedeljko Đukić (R.Srbija) - STVOR
136. Nemanja Vujačić (Crna Gora) - ŽIVOT
137. Nermana Begagić (Francuska) – OPORUKA
138. Nihad Ćosić (BiH) - SVIJEST O ČOVJEKU U ČOVJEKU
139. Nikola Baćo Vujnović (BiH) - OAZA SNOVA
140. Nikola Šimić Tonin (R.Hrvatska) – NIŠAN
141. Nikolina Krajišnik (BiH) - ISPOVEST
142. Nizama Patković (BiH) - - PODIGNI KULISE
143. Omer Redžić (BiH) - NJIMA STOTINU I DVOJE
144. Radmila Jojović (BiH) - MISAO
145. Ramiz Velagić (R.Slovenija) - VRLO DOBRO ZNAM
146. Refka Dedić (BiH) - U ČEKANJU SUTRA
147. Remza Lagarija (Kanada) - PRIJATELJU
148. Ruža Rosi (R.Hrvatska) - POLJUBAC MAMUTICE 
149. Ružica Todorović (R.Hrvatska) - METAMORFOZA
150. Sabah Al-Zubeidi (R.Srbija) - SLOBODAN SAM...
151. Šaban Srebrenica (BiH) - UZMI
152. Sadija Klotz (Nur Sadia) / (Njemačka) - NA VERANDI NAŠEG SNA
153. Sadžida Viteškić-Majstorović (BiH) - STOPE U PIJESKU
154. Salih Malkić (BiH) - VRIJEME JE U MENI
155. Samir Bešić (R.Slovenija) - U ĐUL-BAŠČI
156. Sandra Zec (R.Srbija) - UKRŠTANJE POGLEDA
157. Sanela Hamzić (BiH) – ŽIVA ILI MRTVA
158. Sanela Salibašić (BiH) – DA L' JE ZA VAS U SVEMU LJUBAV
159. Sanja Golić (Austrija) - JEZIK DUŠE
160. Sanja Kosić – Anna (R.Hrvatska) - OBIČAN DAN
161. Sanja Radulović (BiH) - ŠAL
162. Šeća Jusupović Sejfić (BiH) - U SVANUĆE
163. Semina Hazić (BiH) - PREŠUĆENA PJESMA
164. Senad Ibrić (BiH) - ŽELJA
165. Slavica Damnjanović (R.Srbija) - NJIŠTE VRANCI
166. Slobodan Milivojev Čurović (Crna Gora) - BIO SAM
167. Smail Jonuz (Švedska) - POTOHNUĆEMO NAMAH
168. Smajil Durmišević (BiH) - PJESNICI
169. Sofija Damčević (R.Srbija) - ANĐEO ČUVAR
170. Sulejman Aličković (Luksemburg) - NEVINO UBIJENIM BOŠNJACIMA
171. Suzana Stanišić Bijelović (Crna Gora) - SAMAC U PARKU
172. Sveta Cakić (R.Srbija) - GDE LI STE MOJA JUTRA PLAVA
173. Tamara Babić (R.Hrvatska) - PER SYRIA AD ASTRA
174. Tatjana Jakić (R.Srbija) - ŠAPAT
175. Tomislav Ljotić (R.Srbija) - NEGDE NA JUGU
176. Uma Dardagan (Austrija) - ČIZMICE
177. Umihana Krličević-Omerović (BiH) - ZASTANI SVIJETE
178. Velid Bajramović (BiH) - U SVIJETU LJUBAVI
179. Vera Bosazzi (R.Hrvatska) - PRODAVAČICA ĐURĐICA
180. Vesna Radović (R.Srbija) - DJEVOJAČKO VEČE
181. Vezuv Bašić (Danska) - ZELENI MALI
182. Vitomir Ćurčin (R.Srbija) - VILINSKE PRIČE 
183. Vladanka Cvetković (R.Srbija) - OSMEH ŠTO PRKOSI SMRTI
184. Zdenka Mlinar (R.Hrvatska) - HASAN IZBRISANI
185. Zdravko Goranović (R.Srbija) - ČEDO ČEMERA
186. Zdravko Kokanović Koki (R.Slovenija) – „Prate me svjetlost...“
187. Zdravko Odorčić (R.Hrvatska) - NOĆAS JE UBIJENA LJUBAV
188. Željko Cesnak (R.Srbija) - NEMOJ MI DIRATI MAJKU
189. Željko Perović (R.Slovenija) – LUK
190. Zijad Plivac (BiH) - ŠTA DA TI PRIČAM
191. Zoran Jovanović (R.Srbija) - VODENIČAR

NAPOMENA:

- Za sve dodatne informacije obratiti se putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Zajednička zbirka učesnika manifestacije planira se štampati i promovisati na Centralnoj manifestaciji 29.7.2017. godine u Sarajevu.

- Organizacioni odbor će blagovremeno uputiti autorima, čiji su radovi odavrani, poziv da, ako su zainteresovani, prijave svoj dolazak na manifestaciju koja se planira od 27.7.- do 29.7.2017.g. god. u Sarajevu (tri programska dana).

Zahvaljujemo se svim autorima na učešće u manifestaciji.

 

Ibrahim Osmanbašić

predsjednik udruženje


Sarajevo/15.5.2017. godine

jp 2

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica