Kns pakat 103


Opće napomene:

a) ovaj projekat udruženja je programskog koncepta, trajnog karaktera i otvorenog tipa;

b) ciljevi projekta su:

- motivacija mladih umjetnika u nastojanju da se umjetnički izraze i putem umjetničkog stvaralaštva ostvare pozitivnu komunikaciju sa sredinom i društvom gdje žive i stvaraju,ili žele živjeti i raditi,uz samorespekt unutrašnje potrebe za individualnim izražajem u sferi umjetnosti;

- praktična uputa putem konsultacije i dobronamjerne kritike, direktnim ili indirektnim putem, u cilju pravilne orijentacije u aktivnom procesu oblikovanja umjetničkog djela, gdje se nastoji pronaći forma i izraz koji je adekvatan izražaj individualnog stvaralačkog potencijala;

- podrška u procesu realizacije projekta, oblikovanog u umjetničko djelo ili neku formu javne manifestacije, koja treba da pomogne u što kvalitetnijoj inplementaciji zacrtanih temeljnih ciljeva;

- osvjetljavanje i pravilno razumjevanje uloge nevladine organizacije u procesu na relaciji ideja – umjetničko djelo, gdje je neophodna suradnja i pomoć organizovanog društvenog faktora sa legalnim statusom, da bi bilo moguće da dođe do pozitivne komunikacije umjetnika i publike;

 

I FAZA: (individualna aktivnost)

1. Odluka da se pristupi osmišljavanju i realizaciji autorskog djela.
2. Pismeni opis u tezama ličnog viđenja forme i sadržaja djela.
3. Prva skica autorskog djela.
4. Analiza prve faze


II FAZA:

1. Razrada i nadogradnja skice;
2. Opis i razvrstavanje alemenata djela – na temelju funkcije koja im je dodijeljena u cjelini;
3. Kritički osvrt:
4. Analiza druge faze.


III FAZA

1. Srediti radni materijal i pripremiti za prezentaciju povjerljivoj osobi, koja ima objektivan kritički stav prema autorskom izražaju u domenu umjetničkog stvaralaštva;

2. Razrada detalja djela da bi se što jasnije osvjetlila ideja ili poruka; (preciziranje radnje kroz dotjerivanje fabule; razrada prvog i drugog plana; osnovna tema i pomoćne melodije ...)

3. Analiza uporedbom početnih razmišljanja i prve skice sa trenutno urađenim na djelu;

4. Predočiti sebi slike konačnog djela opisom elemenata koji se suštinski razlikuju u sadašnjoj formi u odnosu na finalnu verziju;

5. Analiza treće faze


IV FAZA:

1. O viziji djela porazgovarati sa osobama koje imaju iskustva u praktičnoj realizaciji umjetničkih dijela tog tipa i aktivno djeluju u sferi u kojoj se želi umjetnički izraziti, te postići osoben izražaj i realizirati orginalno autorsko djelo;

2. Analizirati sadržaje različitih mišljenja iz različitih aspekata promatranja drugih na vaš lični angažman na polju umjetničkog stvaralaštva, sa ciljem utvrđivanja pojedinačnih akcenata na pojedine dijelove koje obuhvata stvaralački angažman, te samostalno donijeti stav o mišljenjima drugih o vama i vašem angažmanu na kreativnom izražaju. Pri oblikovanju sopstvenih stavova i mišljenja treba se rukovoditi kriterijima fleksibilnosi koji ne osporavaju i ne narušavaju vašu slobodu u umjetničkom izražaju,s tim da se ne smije dozvoliti konfuzija u sferama shvatanja i poznavanja kriterija univerzalnih vrijednosti umjetnosti, kulture,društva, poslovnosti, znanstvenog utemeljenja i drugih opštih kategorija civilizacijskih iskustava i spoznaja, niti je svrsishodno olako upuštanje u njihova pojedinačna apstraktno i nepraktično sučeljavanja ukoliko se suštinski nije upućeno u principe i načela zasebnih egzistencija,što podrazumjeva kompetentno i meritorno znanje.

 

 

Autor: Ibrahim Osmanbašić

Sarajevo, 2017.god.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica