e6

1. Tokom redovnog školovanja u sklopu nastavnog programa, za sve uzraste, svi mladi se susreću sa maternim jezikom i književnim stvaralaštvom koji je prilagođen starosnoj dobi, na temelju društvenog obrazovnog iskustva, i ima uneverzalan i opšti karakter, te pruža mogućnost sticanja temeljnog znanja, informisanost o značajnim djelima i autorima, uz prostor za samoispoljavanje kroz tekstovne vježbe i zadatke. To su prvi susreti sa slovima, riječima, gramatikom, pričama, pjesmama i književnim djelima.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica